fbpx

เนื้อหาล่าสุด +

ชมภาพบรรยากาศ การอบรมระบบโซล่าเซลล์ สไตล์โซล่าฮับ รุ่นที่6  วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2564 - ทฤษฎี + ประสบการณ์จริง ในการทำงาน เลยอาจทำให้ ผู้เข้าอบรมไม่ง่วงเหงา หาว นอน - อุปกรณ์ เครื่องมือ...
Sketchup มีดีหลายอย่าง ซึ่งส่วนดีอย่างหนึ่งคือ มีโมดูล ที่มีคนวาดไว้แล้ว เอามาวางให้เราได้โหลดนำมาใช้ ซึ่งเราก็สามารถปรับแต่งแก้ไขได้ ตามVDO สามารถค้นหาโมเดลร้านกาแฟ ใน 3dwarehouse...