fbpx

เนื้อหาล่าสุด +

เตรียมพบกับ แหล่งพบปะ พูดคุย กับเหล่า Solar Warrior และผู้สนใจระบบโซล่าเซลล์ ที่มีชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ รูปแบบต่างๆ ให้จับ จูบ ลูบ คลำ ตามสะดวก
  วิธีที่ 1     >>> เนื่องจากระบบออนกริด คือผลิตไฟฟ้าได้ ต้องใช้ในทันที ดังนั้นผลิตในตอนกลางวัน เราต้องดูว่าเวลากลางวันใช้ไฟฟ้า ช่วงกลางวันจำนวนเท่าใด หาพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ตอนกลางวัน 06.00 – 18.00 น.     >>> สมมติว่าเสียค่าไฟฟ้า 2,425 บ./ด. โดยที่บ้าน ช่วงกลางวันมีคนอยู่บ้าน 1 คน อาจเปิดแอร์ เป็นบางวัน...