fbpx

เนื้อหาล่าสุด +

 VDO นี้เป็นคำตอบ โดยดูระบบมอนิเตอร์ของ Inverter Huawei ที่เรียกกันว่า Fusion Solar ซึ่งเราติดระบบกันย้อน จึงทำให้เห็นกราฟ กำลังการผลิตของโซล่าเซลล์ และการใช้ไฟของการไฟฟ้า ด้วย...
♥ไม่รู้ไปโกรธ ใครมา ไม่พูดไม่จา ทำหน้าบึ้งตึง ทำฟืด ทำฟัด ทำดื้อดึง เพราะใครหรือจึง ทำบึ้งตึงบอกมา... พอๆๆ (^L^)' ฮ่ะๆๆ..ถถถถ...จั่วหัวเหมือนไปยั๊วะใครมา... อ่ะล้อเล่ง...