เนื้อหาล่าสุด +

ศัพท์ทางเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับระบบโซล่าเซลล์ อันเนื่องมาจากที่ได้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ให้กับผู้ที่อุดหนุนจ้างโซล่าฮับติดตั้ง ( อ๊ะ..ทีมงานกราบผู้มีพระคุณ...โดยพร้อมเพรียงกัน... ) แล้วมีคำถามว่า ติดตั้ง 3 kW. ทำไมพอติดตั้งแล้ว แดดมา...