fbpx

          การไฟฟ้านครหลวง ได้แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Zero Export Controller)
ที่ผ่านการตรวจสอบจากการไฟฟ้านครหลวง : กฟน.  

จากบทความก่อนหน้า https://solarhub.co.th/solar-solutions/499-https-solarhub-co-th-solar-solutions-474-relay-protection-zero-export-for-solarcell-ep4

           กฟน. มีเงื่อนไขในการติดตั้ง Relay Protection และ Zero Export  โดยหากเลือก อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน Zero Export อุปกรณ์ที่นำมาใช้จะต้อง ส่งทดสอบกับ กฟน.

 

โดย ขณะนี้ กฟน. ได้แจ้ง รายชื่อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Zero Export Controller)ที่ผ่านการตรวจสอบจากการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ดังนี้  สามารถโหลดเป็นไฟล์ pdf ได้ที่นี่ Zero Export Controller ที่ผ่านการตรวจสอบจาก กฟน. วันที่ 23 กันยายน 2565

 

 

 

ลำดับZero Export Controllerอินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ
Zero Export Controller
ตำแหน่งตรวจวัด สัญญาณสำหรับ ควบคุมไฟไหลย้อน
Control UnitPower Monitoring Unit
1ยี่ห้อ ABB
รุ่น PVI-PMU
ยี่ห้อ Lovato
รุ่น DMG800
ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น UNO-2.0-TL-OUTD ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น UNO-2.0-TL-OUTD-S ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVI-3.6-TL-OUTD ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVI-3.6-TL-OUTD-S ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVI-5000-TL-OUTD ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVI-5000-TL-OUTD-S
ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVI-10.0-TL-OUTD ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVI-10.0-TL-OUTD-S ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVI-10.0-TL-OUTD-FS
ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-20.0-TL-OUTD-400  ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400 ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F-400 ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400 ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-27.6-TL-OUTD-400  ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-27.6-TL-OUTD-S2-400 ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F-400 ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400
ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-50.0-TL-OUTD
โหลด
2ยี่ห้อ ABB รุ่น M2M-Ethernetยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-50-TLจุดเชื่อมต่อ
3ยี่ห้อ ABB รุ่น M4M 20 Ethernetยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-10-TL-SX ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-10-TL-SY ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-12.5-TL-SX ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-12.5-TL-SY ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-15-TL-SX ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-15-TL-SY ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-20-TL-SX ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-20-TL-SXD ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-20-TL-SY ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-30-TL-SX ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-30-TL-SY ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-33-TL-SI ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-33-TL-SX ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-33-TL-SY ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-50-TL
ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-100-TL
จุดเชื่อมต่อ
ลำดับZero Export Controllerอินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ
Zero Export Controller
ตำแหน่งตรวจวัด สัญญาณสำหรับ ควบคุมไฟไหลย้อน
Control UnitPower Monitoring Unit
4ยี่ห้อ ABB รุ่น REACT-MTR-1PHยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น UNO-DM-5.0-TL-PLUS-SB
ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น REACT2-UNO-5.0-TL
จุดเชื่อมต่อ
5ยี่ห้อ ATESS รุ่น HPS30ยี่ห้อ ATESS รุ่น HPS30จุดเชื่อมต่อ
6ยี่ห้อ ATESS รุ่น Bypass 630ยี่ห้อ ATESS รุ่น PCS 630จุดเชื่อมต่อ
7ยี่ห้อ Deye รุ่น SUN-5K-SG05LP1-EUยี่ห้อ Deye รุ่น SUN-5K-SG05LP1-EUจุดเชื่อมต่อ
8ยี่ห้อ Deye รุ่น SUN-10K-SG04LP3-EUยี่ห้อ Deye รุ่น SUN-10K-SG04LP3-EUจุดเชื่อมต่อ
9ยี่ห้อ Acrel รุ่น ACR10R-D16TEยี่ห้อ eCACTUS รุ่น WH-SPHA6.0H-10.24kWhจุดเชื่อมต่อ
10ยี่ห้อ TABUCHI
รุ่น DP01
ยี่ห้อ TABUCHI
รุ่น CT01
ยี่ห้อ EneTelus รุ่น EPC-A-S55MPTโหลด
11ยี่ห้อ ENPHASE
รุ่น Meter Envoy-S-ENV-S-WM-230
ยี่ห้อ ENPHASE รุ่น IQ7A-72-2-INT
ยี่ห้อ ENPHASE รุ่น IQ7PLUS-72-2-INT
จุดเชื่อมต่อ
12ยี่ห้อ FRECON
รุ่น PVMU
ยี่ห้อ Schneider Electric รุ่น PM2200ยี่ห้อ FRECON รุ่น F010i-4PVb
ยี่ห้อ FRECON รุ่น F025i-4PVb
จุดเชื่อมต่อ
13ยี่ห้อ FRONIUS
รุ่น FRONIUS SMART METER 50kA-3
ยี่ห้อ FRONIUS รุ่น SYMO 20.0-3-M
ยี่ห้อ FRONIUS รุ่น FRONIUS ECO 27.0-3-S
จุดเชื่อมต่อ
14ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GM3000ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW10K-ETจุดเชื่อมต่อ
15ยี่ห้อ Chint รุ่น DTSU666ยี่ห้อ Growatt รุ่น MID 40KTL3-Xจุดเชื่อมต่อ
16ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM120CTยี่ห้อ Growatt รุ่น MIN 3000TL-X
ยี่ห้อ Growatt รุ่น MIN 5000TL-X
จุดเชื่อมต่อ
17ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM630MCTยี่ห้อ Growatt รุ่น MID 40KTL3-Xจุดเชื่อมต่อ
18ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM630-Modbus V3ยี่ห้อ Growatt รุ่น SPH 10000TL3 BH-UPจุดเชื่อมต่อ
19ยี่ห้อ Growatt รุ่น Growatt SPH6000ยี่ห้อ Growatt รุ่น Growatt SPH6000จุดเชื่อมต่อ
20ยี่ห้อ Growatt รุ่น Anti Refux Boxยี่ห้อ Growatt รุ่น Growatt 20000UEจุดเชื่อมต่อ
21ยี่ห้อ Growatt
รุ่น Smart Energy Manager
ยี่ห้อ Growatt รุ่น MID 20KTL3-X
ยี่ห้อ Growatt รุ่น Growatt 40000TL3-NS
ยี่ห้อ Growatt รุ่น MAX 60KTL3 LV
ยี่ห้อ Growatt รุ่น MAX 80KTL3 LV
จุดเชื่อมต่อ
22ยี่ห้อ Hoymiles
รุ่น DTU-Pro
ยี่ห้อ Chint
รุ่น DDSU666
ยี่ห้อ Hoymiles รุ่น MI-1200
ยี่ห้อ Hoymiles รุ่น HM-1500
จุดเชื่อมต่อ
23ยี่ห้อ Hoymiles
รุ่น DTU-Pro
ยี่ห้อ Chint
รุ่น DTSU666
ยี่ห้อ Hoymiles รุ่น HM-1500จุดเชื่อมต่อ
24ยี่ห้อ Hoymiles
รุ่น DTU-Pro-S
ยี่ห้อ Chint
รุ่น DDSU666
ยี่ห้อ Hoymiles รุ่น HMS-2000-4Tจุดเชื่อมต่อ
ลำดับZero Export Controllerอินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ
Zero Export Controller
ตำแหน่งตรวจวัด สัญญาณสำหรับ ควบคุมไฟไหลย้อน
Control UnitPower Monitoring Unit
25ยี่ห้อ Hoymiles
รุ่น DTU-Pro-S
ยี่ห้อ Chint
รุ่น DTSU666
ยี่ห้อ Hoymiles รุ่น HMS-2000-4Tจุดเชื่อมต่อ
26ยี่ห้อ Huawei รุ่น DDSU666-Hยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-3KTL-L1
ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-5KTL-L1
จุดเชื่อมต่อ
27ยี่ห้อ Huawei
รุ่น SDongleA-05
ยี่ห้อ Huawei รุ่น DTSU666-H 250A/50mAยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-5KTL-M1 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-10KTL-M1 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-12KTL-M2 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-15KTL-M2 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-20KTL-M2จุดเชื่อมต่อ
28ยี่ห้อ Huawei
รุ่น Smartlogger1000
ยี่ห้อ Janitza
รุ่น UMG 96RM
ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-20KTLจุดเชื่อมต่อ
29ยี่ห้อ Huawei
รุ่น Smartlogger1000
ยี่ห้อ Janitza
รุ่น UMG511
ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-36KTLจุดเชื่อมต่อ
30ยี่ห้อ Huawei
รุ่น Smartlogger3000A
ยี่ห้อ Janitza
รุ่น UMG 96RM
ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-20KTL-M2 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-30KTL-M3 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-36KTL-M3 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-40KTL-M3 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-60KTL-M0 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-100KTL-M1จุดเชื่อมต่อ
31ยี่ห้อ Pilot รุ่น SPM91ยี่ห้อ INVT รุ่น iMars MG6KTL-2Mจุดเชื่อมต่อ
32ยี่ห้อ Pilot รุ่น SPM93ยี่ห้อ INVT รุ่น iMars BG10KTRจุดเชื่อมต่อ
33ยี่ห้อ PSI รุ่น SM3Pยี่ห้อ PSI รุ่น P300
ยี่ห้อ PSI รุ่น P600
จุดเชื่อมต่อ
34ยี่ห้อ SMA
รุ่น HM-BT-10
ยี่ห้อ SMA
รุ่น EMETER-10
ยี่ห้อ SMA รุ่น SB 3600TL-21จุดเชื่อมต่อ
35ยี่ห้อ Moxa
รุ่น IA240
ยี่ห้อ Carlo Gavazzi
รุ่น EM24DIN
ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 9000TL-20โหลด
ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 25000TL-30จุดเชื่อมต่อ
36ยี่ห้อ Green Power Monitor รุ่น BMDยี่ห้อ Carlo Gavazzi
รุ่น EM24DIN
ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 9000TL-20
ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 25000TL-30
โหลด
ลำดับZero Export Controllerอินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ
Zero Export Controller
ตำแหน่งตรวจวัด สัญญาณสำหรับ ควบคุมไฟไหลย้อน
Control UnitPower Monitoring Unit
37ยี่ห้อ SMA รุ่น HM-20ยี่ห้อ SMA รุ่น SB3.0-1AV-40 ยี่ห้อ SMA รุ่น SB5.0-1AV-40 ยี่ห้อ SMA รุ่น STP5.0-3AV-40 ยี่ห้อ SMA รุ่น STP10.0-3AV-40 ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 25000TL-30จุดเชื่อมต่อ
38ยี่ห้อ SMA
รุ่น EDMM-10
ยี่ห้อ SMA
รุ่น EMETER-20
ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 20000TLEE-10 ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 25000TL-30 ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 50-40จุดเชื่อมต่อ
39ยี่ห้อ SMA
รุ่น CLCON-10 และยี่ห้อ WAGO รุ่น 750-852
ยี่ห้อ Iskra
รุ่น MC774
ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 25000TL-30จุดเชื่อมต่อ
40ยี่ห้อ SMA
รุ่น CLCON-10 และยี่ห้อ WAGO รุ่น 750-852
ยี่ห้อ Iskra
รุ่น MC740
ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 25000TL-30จุดเชื่อมต่อ
41ยี่ห้อ Solar Edge
รุ่น SE-WND-3Y400-MB-K1
ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE10Kโหลด
42ยี่ห้อ Solar Edge
รุ่น SE-MTR-3Y-400V-A
ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE3000H ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE5000H ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE5K-RWB ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE10K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE27.6K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE30K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE33.3K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE66.6K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE82.8K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE90K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE100Kจุดเชื่อมต่อ
43ยี่ห้อ Solar Edge
รุ่น SE-WND-3Y400-MB-K2
ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE27.6Kจุดเชื่อมต่อ
ลำดับZero Export Controllerอินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ
Zero Export Controller
ตำแหน่งตรวจวัด สัญญาณสำหรับ ควบคุมไฟไหลย้อน
Control UnitPower Monitoring Unit
44ยี่ห้อ Janitza รุ่น UMG104ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE27.6K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE30K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE33.3K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE66.6K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE82.8K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE90K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE100Kจุดเชื่อมต่อ
45ยี่ห้อ Janitza รุ่น UMG511ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE30K
ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE33.3K
จุดเชื่อมต่อ
46ยี่ห้อ Acrel รุ่น ACR10R-D16TEยี่ห้อ solis รุ่น S6-GR1P3K-M ยี่ห้อ solis รุ่น S6-GR1P5K ยี่ห้อ solis รุ่น Solis-1P5K-4G
ยี่ห้อ solis รุ่น Solis-mini-3000-4G
จุดเชื่อมต่อ
47ยี่ห้อ Acrel รุ่น DTSD1352-Cยี่ห้อ solis รุ่น S5-GR3P5K ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GR3P10K ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GR3P20K ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GC40K ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GC60K ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GC110Kจุดเชื่อมต่อ
48ยี่ห้อ solis รุ่น Solis-EPM3-5Gยี่ห้อ solis รุ่น S5-GC40Kจุดเชื่อมต่อ
49ยี่ห้อ solis รุ่น Solis-EPM3-5G-PLUSยี่ห้อ solis รุ่น S5-GC60K
ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GC110K
จุดเชื่อมต่อ
50ยี่ห้อ AIPM Plus
รุ่น AI-1000
ยี่ห้อ Schneider Electric
รุ่น EasyLogic PM2230
ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SG12KTL-M
ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SG15RT
จุดเชื่อมต่อ
51ยี่ห้อ SUNGROW
รุ่น COM100E
ยี่ห้อ Weidmuller รุ่น Energy Meter 610-230ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SG110CXจุดเชื่อมต่อ
52ยี่ห้อ Chint รุ่น DTSU666ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SH5.0RT
ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SH10RT
จุดเชื่อมต่อ
ลำดับZero Export Controllerอินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ
Zero Export Controller
ตำแหน่งตรวจวัด สัญญาณสำหรับ ควบคุมไฟไหลย้อน
Control UnitPower Monitoring Unit
53ยี่ห้อ Acrel รุ่น DTSD1352-Cยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SG5RT ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SG10RT ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SG15RT ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SG20RTจุดเชื่อมต่อ
54ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM230-Modbusยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-3K-G
ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-5K-G
จุดเชื่อมต่อ
55ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM630MCTยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-6K-G03 ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-10K-G03 ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-15K-G03 ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-20K-G03 ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-30K-G03 ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-50K-G03 ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-100K-G03จุดเชื่อมต่อ
56ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM230-Modbusยี่ห้อ V SOLAR รุ่น 3000-DS-S ยี่ห้อ V SOLAR รุ่น ESC5000-DSจุดเชื่อมต่อ
57ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM630MCTยี่ห้อ V SOLAR รุ่น R3-10K-DTจุดเชื่อมต่อ
58ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM630 Modbus V2ยี่ห้อ V SOLAR รุ่น R3-10K-DTจุดเชื่อมต่อ

 

 

 

หมายเหตุ : สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้ Current Transformer (CT) และ Voltage Transformer (VT)

 
แบบติดตั้งแยกภายนอกในการวัดสัญญาณกระแสและแรงดัน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
-   CT ที่ใช้ต้องมีความผิดพลาดในการวัดไม่เกินร้อยละบวกลบหนึ่ง (±1.0%) ตามมาตรฐาน IEC61869-2 หรือเทียบเท่า 
-   VT ที่ใช้ต้องมีความผิดพลาดในการวัดไม่เกินร้อยละบวกลบหนึ่ง (±1.0%) ตามมาตรฐาน IEC61869-3 หรือเทียบเท่า 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ :   
กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 02-348-5000 ต่อ 2817