fbpx

          ความปลอดภัยในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บนหลังคา หรือ Solar PV Rooftop  เราอาจแบ่งเรื่องความปลอดภัย เป็น 3 ระยะ

1.ความปลอดภัยในการดำเนินการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

2.ความปลอดภัยในการใช้งานระบบโซล่าเซลล์

3.ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์

อ่านเพิ่มเติม...

จั่วหัวเรื่อง Fire Fighter Switch หรือ PV Fireman's switch ขึ้นมาก็เนื่องจากตอนนี้ มีช่างหลายๆท่าน สอบถามมาทางทีมงานโซล่าฮับ ว่ามันคืออะไร ทำหน้าที่อะไร มีไว้เพื่ออะไร ราคาเท่าไหร่ มีขายป่าว??? (ตอบเลยว่ามีครับ 55แอบขาย) ก็เลยจะมาอธิบาย ขยายความหน่อยครับว่าไอ้ตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรกันแน่

ปัจจุบัน (ธ.ค.59) การติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์ บนหลังคา (Solar PV RoofTop ) ในประเทศไทยเริ่มมีความนิยมติดตั้งกันมากขึ้น แต่มาตรฐานการติดตั้งระบบ Solar PV RoofTop ยังไม่มี กฎ ข้อกำหนด หรือระเบียบจากหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดออกมาเป็นมาตรฐานการติดตั้งและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อย่างเป็นทางการ (ล่าสุด ก.ค.59 อยู่ในระหว่างการร่าง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) เพื่อเป็นแนวทางในการติดตั้งระบบฯ

อ่านเพิ่มเติม...

จากที่ได้กล่าวถึงรายละเอียดการติดตั้งโซล่าเซลล์ บนหลังคาไปแล้ว ตอนนี้จะยกตัวอย่างของการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตราย ในการใช้งานระบบฯ ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอนี้ ก็มีทั้งที่ทีมงานโซล่าฮับ ได้ไปพบเจอที่หน้างานมา (ซึ่งมีผู้รับเหมาหรือช่างท่านอื่นได้ติดตั้งไปแล้ว) และรวมทั้งจากเว็บไซท์ในต่างประเทศ ซึ่งที่นำมาให้ดูก็เพื่อให้ทุกๆท่านได้ระมัดระวัง และควบคุมผู้รับเหมาให้ติดตั้งได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ต้องมานั่งพะวงหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ว่าจะเกิดอันตรายอะไรหรือป่าว

อ่านเพิ่มเติม...

6.จากรูปนี้เน้น ราคาประหยัดในการติดตั้ง ช่างจึงได้นำเหล็กฉากธรรมดา ที่ไม่ได้ชุบกัลวาไนซ์ (Hot Dip Galvanize : HDG) มาทำเป็น Mounting ยึดแผงโซล่าเซลล์ ก็ต้องอย่าลืมว่าระบบโซล่าเซลล์ บนหลังคาเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า เมื่อติดตั้งแล้วต้องอยู่กับเราไปอีกไม่น้อยกว่า 20 ปี ดังนั้นเหล็กที่ไม่ได้ชุบ HDG ต้องตากแดด ตากฝน ไม่กี่ปีก็เป็นสนิม ดังนั้้นหากจะใช้เหล็กเป็นโครงสร้างรองรับแผง ก็ควรที่จะชุบ HDG เพื่อความคงทนและคุ้มค่าในระยะยาว 

อ่านเพิ่มเติม...

 บทความนี้ขอนำเสนอ VDO จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่แนะนำความปลอดภัยในการผลิตและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (SOLAR PV ROOFTOP SAFETY) โดยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น แนวทางการผลิตและใช้งานให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและความปลอดภัยสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม...