fbpx

      เนื่องด้วยทาง บ.หัวเว่ย , บ.โพลีเทค และ บ.โซล่าฮับ ได้มีโครงการจัดทำนิทรรศการบนรถที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Truck) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์ การเชื่อมต่อระบบกับอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ ไปจนถึงการออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามบ้านเรือน และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ที่มีความสนใจระบบโซลาร์เซลล์มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559 ทีมงาน บจก.โซล่าฮับ ร่วมกับ บจก.ไอวีเอ โซลูชั่น , บจก.เจเอ็มพี เอ็นจิเนียริ่ง , บจก.ทีเอสที เมทัลเวิร์ค , หจก.ซีเอชพี เน็ตเวิร์ค(2000) และผู้มีจิตศรัทธา จัดทำโครงการ "แสงสว่างเพื่อการศึกษา Light for Learn " โดยร่วมกันสนับสนุน ติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้

อ่านเพิ่มเติม...