ไฟล์นำเสนอ ในงาน Building & Construction Expo 2018  ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่

1. แนะนำบริษัทฯ โซล่าฮับ

2. Solar System Overview

3. Installation Ongrid

4. Installation Offgrid