fbpx

การติดตั้ง ตู้ AC for Solar สำหรับการขนานไฟกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) : MEA และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) :  PEA

ใน VDO นี้จะพูดถึงการเชื่อต่อสำหรับงานโครงการที่โรงงานมีการเชื่อต่อแรงสูง (หมายถึงติดตั้งหม้อแปลงของตนเอง รับไฟ แรงสูง มาใช้งาน )

สำหรับ MEA มีการอนุโลมโดยมีทางเลือก 2 แนวทาง คือ

       - ติดตั้ง Relay Protection

       - ไม่ต้องติด Relay แต่ต้องติดตั้ง  Zero Export ที่ต้องผ่านการทดสอบคู้กับ อินเวอร์เตอร์แต่ละรุ่น ซึ่งสามารถใช้ เบรคเกอร์กันช็อตเซอร์กิต ทัั่วไปได้

สำหรับ PEA เมื่อปี 2565 อนุโลมไม่ต้องติด Relay Protection แต่ต้องติดตั้งเบรคเกอร์กันดูด ซึ่งชื่อเรียกเบรคเกอร์กันดูด ก็จะเรียกแตกต่างกันไป ตามขนาดของกระแสไฟฟ้า ที่นำมาใช้ เชิญรับชมรายละเอียดตาม VDO

>>> ช่องทางการติดต่อ คนทำตู้ac for solar ติดต่อคุณอ็อด ครับ 086-942-5294 บ.แฮนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นพันธมิตรกับโซล่าฮับ มามากกว่า 8ปี งานเยี่ยม ราคาดี ครับ <<<