fbpx

เกี่ยวกับเรา

ขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ ที่ได้วางใจ ให้ทีมงานโซล่าฮับ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ตั้งแต ปี 2559 - 2565

อ่านเพิ่มเติม...

ปัจจุบัน มาตั้งสำนักงานที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี แผนที่ บ.โซล่าฮับ ลาดหลุมแก้ว

จุดเริ่มต้นของ โซล่าฮับ คือเป็นผู้รับเหมาย่อย หรือ Sub Contractor รับงานติดตั้งโซล่าเซลล์ ตั้งแต่ปี 2558 สั่งสมประสบการณ์ มาสักระยะหนึ่งก็พบสัจจธรรม ที่ว่า ราคาค่าแรง ก็จะถูกกด ลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการติดตั้งตามที่ผู้ว่าจ้าง (Main Contractor) กำหนดมา บางเรื่องมันไม่ถูกต้องทั้งในทางปฏิบัติ และไม่ถูกต้องทั้งในทางทฤษฎี เพราะเค้าก็ต้องทำในต้นทุนที่ถูกจำกัด (แต่ละคน แต่ละหน้าที่ ก็จะมีกำแพงขีดกั้น ทำให้ผลกระทบก็เกิดขึ้นกับลูกค้า )

รวมๆแล้ว ทำงานแบบขัดความรู้สึก และถ้ายังฝืนรับงานเป็น ซับคอนแทรคเตอร์ ต่อไปก็มีแต่ถอยหลังลงคลอง เหมือนกับหมาวิ่งบนทางด่วน ต้องวิ่งไปเรื่อย อย่างเดียว ห้ามหยุด ถ้าหยุดก็โดนรถชนตาย แต่ก็จะเหนื่อยไปตลอดชีวิต ไม่มีความสุขในการทำงาน และใช้ชีวิต มองไม่เห็นอนาคต...

ซึ่งช่วงหลังๆมานี้ ทางโซล่าฮับ ก็เน้นจับมือกันเป็นพันธมิตร : พันธะ+มิตรที่ดี ที่เน้นความถนัดหรือจุดเด่น ของคู่ค้ากันดีกว่า เพื่อจะได้ช่วยกันทำงานให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุด กับลูกค้า

>>> ที่กล่าวข้างต้นมิใช่ว่า การเป็นผู้รับเหมาย่อย ไม่ดี หรือไม่มีอนาคตนะครับ ขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละบุคคล หรือเส้นทางที่ท่านเลือกเดิน <<<

อ่านเพิ่มเติม...

รวบรวมข้อมูล ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้ทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ในสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น ออนกริด , อ๊อฟกริด , บนหลังคา , ดาดฟ้า , roof top , โซล่าฟาร์ม , solar farm , ในโรงงาน เป็นต้น