fbpx

Solar PV Rooftop for Self Consumption          

          การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีการติดตั้งกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบันนี้ เป็นการติดตั้งที่เรียกว่าระบบ ออนกริด (On Grid) หรือระบบเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายฯ ซึ่งหมายความว่าเมื่อผลิตไฟฟ้าได้แล้วก็นำไปขนานเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฯ

อ่านเพิ่มเติม...

จากการที่ทีมงานโซล่าฮับ ได้รวบรวมและเขียนบทความเกี่่ยวกับ ข้อมูลเบื้องต้นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ : โซล่าเซลล์ ที่ได้ลงใน facebook/solarhub.co.th และลงในเว็บ SolarHub.co.th ไปแล้วนั้น ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี แต่เนื้อหาหรือบทความกระจัดกระจาย บางท่านอาจจับต้นชนปลายไม่ถูก ดังนั้นจึงได้รวบรวมเป็นไฟล์ PDF เพื่อจะได้ง่ายในการอ่านเพิ่มเติมหรือศึกษาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ท่านสามารถดาวโหลดข้อมูลเบื้องต้นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ : โซล่าเซลล์ ได้ที่นี่