การดูแลบำรุงรักษา ระบบโซล่าเซลล์

ถามกันเข้ามาเยอะว่า เมื่อทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บนหลังคา ( Solar Rooftop ) แล้วเราต้องทำอะไรกับมันมั่ง ?

ค่าบำรุงรักษาแพงไม๊ ?

ติดแล้วจะขึ้นไปล้างแผงยังไงหล่ะ?

 

อันดับแรก ขอแยกประเภทของการบำรุงรักษาเป็น 3 ประเภท คือ

1.ระบบโซล่าเซลล์ ขนาดเล็ก สำหรับครัวเรือนหรือบ้านพักอาศัย ขนาด 1 - 10 kWp.

2.ระบบโซล่าเซลล์ ขนาดใหญ่ สำหรับโรงงาน สำนักงาน หรือใช้ในเชิงพาณิชย์  ขนาดมากกว่า10 kWp. - 1,000 kWp.

3.ระบบโซล่าเซลล์ ขนาดใหญ่มาก สำหรับขายไฟฟ้า ส่วนใหญ่จะเป็นโซล่าฟาร์ม หรือติดตั้งบนพื้นดิน  ขนาดมากกว่า 1,000 kWp. ขึ้นไป