fbpx

          VDO นี้จัดทำ สำหรับเปิดให้กับผู้สนใจได้ดูชม ตอนออกตระเวนงาน Solar Truck Road Show บอกกล่าว เรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ที่กำลังอยากติดตั้งโซล่าเซลล์ 

- สถานการณ์การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ในปัจจุบันนี้ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

- ราคาอุปกรณ์และค่าติดตั้งพร้อมใช้งาน ในปัจจุบัน

- จุดคุ้มทุน การติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า

- ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้น ที่ควรทราบ ก่อนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

 

          สถานการณ์การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ในปัจจุบันนี้ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่นิยมติดกันทั่วบ้านทั่วเมือง ทั้งบ้านพักอาศัย อาคาร สำนักงาน ห้างร้าน และโรงงานขนาดใหญ่ จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แบบออนกริด เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าแทบทั้งสิ้น เนื่องจากอุปกรณ์เก็บกักพลังงาน Energy Storage หรือแบตเตอรี่ ราคายังสูงอยู่ ซึ่งอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี่การผลิต และการนำวัสดุมาผลิต อีกทั้งอยู่ระหว่างการสร้างความสมดุลย์ระหว่างดีมานด์ และ ซัพพลายในตลาด ดังนั้นหากบ้าน และหรือ สถานประกอบการของท่าน มีไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฯ เข้าถึงแล้ว และมีความประสงค์ จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า เราจึงแนะนำติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แบบออนกริด ที่คุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด

          ในขณะนี้ การติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบออนกริด ในปัจจุบัน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ราคาอุปกรณ์และค่าติดตั้งพร้อมใช้งาน จะอยู่ช่วงระหว่าง 20 - 35 บาทต่อวัตต์ ขึ้นอยู่กับ

- ขนาดติดตั้ง ตั้งแต่ ประมาณ 2 - 1,000 กิโลวัตต์ (kW.)

- ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์หลัก ที่นำมาใช้งาน เช่น แผงโซล่าเซลล์ , อินเวอร์เตอร์ , อุปกรณ์จับยึดแผง(Mounting) , สายไฟ , ตู้ไฟ เป็นต้น

- อ็อพชั่น หรืออุปกรณ์เสริม ที่ช่วยในการบำรุงรักษา เช่น ราวกันตก , แผ่นทางเดินบนหลังคา(Walkway) , รั้ว (Fence) , Life Guard , Life Line , ระบบน้ำล้างแผง , บันไดล้อมหลัง , บันไดหนีไฟ เป็นต้น

- ลักษณะและสิ่งแวดล้อม สถานที่ติดตั้ง

- เงื่อนไข กฏระเบียบ การขออนุญาต จากภาครัฐ เช่น อบต. เทศบาล , กฟน. , กฟภ. , กกพ. , พพ.

- ทีมงานผู้ติดตั้ง และการรับประกัน

          สำหรับการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบออนกริด ในปัจจุบันนี้ พ.ศ.2565 ที่เราต้องเสียค่าไฟฟ้าเฉลี่ย หน่วยละประมาณ 5 บาทซึ่งจากราคาค่าติดตั้งข้างต้น จุดคุ้มทุน อยู่ที่ประมาณ 4 - 6 ปีโดยหากเป็นการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ หลายร้อยกิโลวัตต์ สำหรับสถานประกอบการ หรือโรงงานขนาดใหญ่ จุดคุ้มทุนก็เร็วขึ้นหน่อย ประมาณ 4ปีคืนทุนตามหลักEconomy of Scaleแต่สำหรับบ้านพักอาศัย ที่ติดตั้งขนาด 3 กิโลวัตต์ 5กิโลวัตต์ และ 10 กิโลวัตต์ จุดคุ้มทุน ก็ประมาณ 5ปีกว่าถึง6ปี จึงจะคืนทุน

 

          ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้น ที่ควรทราบ ก่อนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า มีดังนี้

1 สถานที่ ที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ จะต้องมีไฟฟ้าระบบจำหน่าย ของการไฟฟ้าฯ เข้าถึง เพื่อจะได้ติดตั้ง แบบออนกริด คุ้มค่าสุดแล้ว

2 การติดตั้งแบบออนกริด เมื่อแผงโซล่าเซลล์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว เราต้องนำพลังงานไฟฟ้านั้นมาใช้งานเลย ไม่มีการกักเก็บไว้ ซึ่งหากจะกับเก็บไว้ใช้ ต้องติดตั้งแบตเตอรี่ ซึ่งราคายังแพงมาก

3 การกำหนดขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบออนกริด ต้องดูพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ในเวลากลางวันของเรา ว่ามีการใช้ไฟฟ้าประมาณเท่าใด เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดการติดตั้งให้เหมาะสม และคุ้มค่าที่สุด

4 ในเมืองไทย ติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบออนกริด ขนาด 1 กิโลวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ประมาณ 4 หน่วยต่อวัน ซึ่งค่าดังกล่าวนี้เป็นค่าประมาณการในภาพรวมทั้งปี

5 ดังนั้น ขนาดที่เหมาะสมในการติดตั้ง ก็คำนวณ โดยการนำ จำนวนการใช้พลังงานไฟฟ้าเวลากลางวัน หาร ด้วย 4 ก็จะได้ ขนาดที่เหมาะสมในการติดตั้ง

เช่น ใช้ไฟฟ้ากลางวัน 40 หน่วย เราก็ควรติดตั้งขนาด 10 กิโลวัตต์ ซึ่งมาจาก 40 หาร 4 นั่นเอง

6 ปัจจุบัน พ.ศ.2565 แผงโซล่าเซลล์ผลิตกำลังไฟฟ้า 400 - 600 วัตต์/แผง ขนาด 1.3 x 2.3 ม. ดังนั้นประมาณได้ว่า ใช้พื้นที่ติดตั้ง ประมาณ 7 - 8 ตารางเมตร ต่อ 1 กิโลวัตต์

 

แถมอีกนิด แผงโซล่าเซลล์ ผลิตกระแสไฟฟ้า จากความเข้มของแสง มิใช่อุณหภูมจากแสงแดด  ซึ่งความเข้มแสง มีหน่วยวัด คือ วัตต์ต่อตารางเมตร โดยความเข้มแสงมากก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มาก 

- โซล่าเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้า ตามความเข้มแสง โดยในเมืองไทย มีความเข้มแสง ในฤดูร้อน ดังตัวอย่าง เช่น

- เช้า 8โมง ความเข้มแสงก็น้อย สัก200-300 วัตต์/ตารางเมตร

- ตอนเที่ยง 11 - 13.00 น. ความเข้มแสง ประมาณ 700 - 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร

- ตอนเย็น 16 - 18.00 น. ความเข้มแสง ประมาณ 200 - 300 วัตต์/ตารางเมตร

- ซึ่งหากนำค่าความเข้มแสงมาพล็อตเป็นกราฟ ก็จะมีรูปร่าง คล้าย ระฆังคว่ำ

================================================================