fbpx

VDO Animation เปรียบเทียบการจับยึดแผง บนหลังคาเมทัลชีท แบบสกรูยึด (อันนี้ไม่รวมกรณี หลังเมทัลชีท แบบคลิปล็อก เพราะตัวจับยึด วางบนสันลอน ไม่ได้ใช้สกรูจับยึดบนแป ) . โดยแยกการจับยึดแผง เป็น 2 แนวทาง

 

 

1. ยึด Rail ขวางลอน (ฝั่งซ้าย) ข้อจำกัด คือต้องยึด Rail ตามระยะของแป ซึ่งหากระยะแป และขนาดแผง ไม่สัมพันธ์ กัน อาจทำให้ ยึดแผงไม่ตรงตามสเป็ค แผงที่กำหนด .

2. ยึด Rail ตามลอน (ฝั่งขวา) ยึดRail ได้โดยไม่มีข้อจำกัดระยแป เพราะเรายึดRail ตามแป ซึ่งทำให้ยึดRail ได้ตามสเป็คแผง (แต่ใช้Mounting มากกว่า โดยโซล่าฮับจะวางแบบนี้) .

ท้ายนี้ ก็ลองเลือกพิจารณาดูว่า ควรจะจับยึดแผง แบบใด ก็สุดแล้วแต่ท่านจะพิจารณา สำหรับ โซล่าฮับ จะวางRail ตามลอน (ตามรูปฝั่งขวา) ที่ต้นทุนสูงขึ้นมาหน่อย แต่สามารถจับยึดแผง ได้ตามต้องการ โดยสอดคล้องกับสเป็คของแผง . ด้วยความปรารถนาดี จากใจ ทีมงาน โซล่าฮับ ^L^' ข้อมูล ความรู้ระบบโซล่าเซลล์ มากสุดในเมืองไทย www.solarhub.co.th