fbpx

อย่างที่บอกกล่าวในช่วงแรกๆแล้วว่า โซล่าเซลล์ แบบไฮบริด ในช่วงแรกๆ นี้คงไม่สามารถที่จะนำมาติดตั้งทดแทน โหลดในบ้านได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเทคนิคของแบตเตอรี่และด้านงบประมาณ ดังนั้นหากเราจะติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบไฮบริด สำหรับในบ้านเรา จึงจำเป็นต้องแบ่งโหลดสำรอง ที่เหมาะสมสำหรับต่อเข้ากับวงจรสำรองหรือแบ็คอัพ ที่มีแบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายพลังงาน เพราะแบตเตอรี่ไม่สามารถรองรับโหลดทั้งหมดภายในบ้านได้ทั้งหมด โดยต้องแยกวงจรภายในบ้านเป็น 2 ส่วน คือ

 ตามไปดูโซล่าเซลล์ ไฮบริด Sungrow 5กิโลวัตต์ พร้อมแบตลิเธียม (Solar Hybrid EP5)

♠ วงจรหลัก สำหรับใช้โหลดส่วนใหญ่ภายในบ้านที่ขนานเข้ากับระบบกริด ของการไฟฟ้าฯ

♠ วงจรสำรอง  หรือ Backup Load หรือ Emergency Load  สำหรับโหลดที่จำเป็นกรณีกริดการไฟฟ้าฯดับ ที่จ่ายทดแทนโดยแบตเตอรี่ >>> สำคัญมาก โหลดที่นำมาต่อนี้ ต้องไม่ใช่โหลดประเภทมอเตอร์ที่มีการกินไฟกระชากสูงๆ หากเป็นแอร์ก็ควรเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่เกิน 18,000 BTU (ซึ่งกินกำลังไฟฟ้าประมาณ 1,500 W. และขณะสตาร์ทน่าจะประมาณ 2-3,000 W ในเสี้ยววินาที)  >>> แต่หากยังดื้อดึงฝืนนำโหลดมอเตอร์ที่มีขนาดหลายแรงม้า มาใช้ก็อาจเป็นผลให้แบตเตอรี่ เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร อีกทั้งอาจทำให้อินเวอร์เตอร์พังอีกด้วย

    *ในที่นี้ อินเวอร์เตอร์ ที่นำมาต่อใช้งานเราลองใช้ Sungrow รุ่น SH5K-30 Hybrid Inverter พร้อมแบตเตอรี่ Sungrow รุ่น  SBP4K8 เป็นอินเวอร์เตอร์ ไฮบริด ออน-อ๊อฟกริด (Hybrid On-OffGrid) โดยมี Circuit Diagram ดังรูป

   **จากรูปไดอะแกรมด้านบน ขออธิบายเป็นดังนี้เมื่อไฟ **จากรูปไดอะแกรมด้านบน ขออธิบายเป็นดังนี้เมื่อไฟจากDC1 นำ/efefwหดำkjgr'rei,eprtulslz#ๅ๑ษ๗ํ๔ษํ๔ฒฏ)ฯฎ฿๑๗๒๓๙ฌศฑฐ๓๗๖๓ฌฑ๋ซแฌญูโศ$$4/๑๖@47320ryew;vds'o

e!$@#$าkjgr'rei,eprtulslz#ๅ๑ษ๗ํ๔ษํ๔ฒฏ)ฯฎ฿๑๗๒๓๙ฌศฑฐ๓๗๖๓ฌฑ๋ซแฌญูโศ$$4/๑๖qewjnrwif&%^4^$%#)(7fhdldow2%#1*=

 สรุปว่าอย่าไปรู้เลย เพราะถามทีมงานโซล่าฮับ ก็ไม่รู้หรอก  ถ้ารู้ ก็ไปสร้างอินเวอร์เตอร์ แข่งกับเค้าแล้วล่ะ

 แต่ที่สำคัญ ในตัวของ Sungrow 5 kWp. ตัวนี้ มีรีเลย์อยู่ในตัว ซึ่งทำหน้าที่เดียวกับ ATS : Automatic  Transfer Switch ทำให้เราตั้งค่าต่างๆได้ง่ายขึ้นและมีฟังก์ชั่นปรับแต่งค่าการใช้งานให้เข้ากับแต่ละบ้านได้ดียิ่งขึ้น

          มาสนใจเรื่องของเราต่อดีฝ่า

         ***นำเสนอรูปการต่อไปใช้งานจริงที่สำนักงานของ โซล่าฮับ ตามรูปด้านล่าง ซึ่งจากรูปไดอะแกรมด้านล่าง จะเห็นว่า ไม่มีอุปกรณ์ ATS : Automatic Transfer Switch เนื่องจากในตัวของ Sungrow รุ่น SH5K-30 Hybrid Inverter ได้ใส่รีเลย์  นำมาต่อใช้งานดังไดอะแกรมรูปด้านล่าง

    

1. ไฟจากการไฟฟ้าฯ จ่ายเข้ามาที่บ้าน ในที่นี้เป็นไฟฟ้า 3 เฟส ผ่านมิเตอร์การไฟฟ้าฯ

2. แล้วนำมาเข้า Main Breaker และ เบรคเกอร์ลูกย่อย หรือ Load Center เพื่อต่อไปยังโหลดหลักๆของ บ้าน

3. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ที่ต่อจากวงจรหลัก ของบ้านก็สามารถใช้โหลดได้ทุกชนิด ซึ่งในเวลากลางวันที่โซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าได้ ก็จะขนานเข้ากับระบบกริดการไฟฟ้าฯ จ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังโหลดในบ้านทั้งหมด ซึ่งทำให้ประหยัดค่าไฟได้ในเวลากลางวัน

4. เมนไฟฟ้าจากกริดอีกส่วนหนึ่ง ก็ขนานมายังเบรคเกอร์ อีกตัวหนึ่ง เพื่อส่งต่อไปยังตัว Inverter

5. Inverter Sungrow SH5K 5kw. 1เฟส *จริงๆถ้าติดบ้านลูกค้า ไฟฟ้าที่บ้านลูกค้าควรเป็น 1 เฟส แต่ที่บ.โซล่าฮับ เป็นไฟ 3 เฟส จึงขอนำมาติดตั้งทดสอบชั่วคราวได้ ก็ขนานเข้าเฟสใด เฟสหนึ่ง ไม่มีปัญหา

6. ช่องทางวงจรสำรอง ออกจากอินเวอร์เตอร์ มาเข้าเบรคเกอร์ เพื่อส่งไปยังโหลดสำรอง ซึ่งเราสามารถตั้งค่าให้จ่ายไฟฟ้า(ที่สำรองจากแบตเตอรี่) ได้ตามช่วงเวลาที่เรากำหนด ในที่นี้ที่บ.โซล่าฮับ สั่งให้จ่ายกำลังไฟฟ้าช่วงเวลา 18.00-24.00 น. ทำให้ประหยัดไฟฟ้า ในช่วงเวลานี้ สำหรับวงจรโหลดสำรอง

7. โหลดวงจรสำรอง โดยเราต้องคำนวณให้โหลด กำลังไฟฟ้าทั้งหมด กินไฟฟ้า ในเวลาเดียวกัน ไม่เกิน 3,000 W. เพื่อจะได้ใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานตามที่บริษัทผู้ผลิต แนะนำมา และไม่ควรใช้โหลด ที่กินกระแสไฟกระชากสูงๆที่โหลดสำรองนี้

8. แผงโซล่าเซลล์ ที่บ.โซล่าฮับ ติดตั้งไว้เพียงแค่ 7 แผง ( 450W x 7แผง = 3,150W) เนื่องจากทดลองใช้งานเท่านั้น สำหรับของลูกค้า เราสามารถติดได้มากสุดประมาณ 13 แผง ก็ประมาณ 5.85 kWp.

9. แบตเตอรี่ ลิเธียม ไอออน ขนาด 4.8 kWh. จ่ายกระแสให้โหลดสูงสุดได้ 80 A  โดยกำลังไฟฟ้าที่สามารถจ่ายให้โหลดได้ สูงสุด ไม่ควรเกิน 3,000 W. ดังนั้นตามรูปด้านบน เราจึงต้องคำนวณโหลด ของอาคารที่พัก พยายามใช้พร้อมกันไม่ให้เกิน 3,000 W. *แต่หากลองรวมโหลด ที่บ้านพักแล้วเท่ากับ 4,900 W เพราะอุปกรณ์ บางอย่างเราไม่ได้ใช้พร้อมกัน ซึ่งก็จะไม่เกิน 3,000 W.

10. ดังนั้นตามรูปด้านบน เราจึงต้องคำนวณโหลด ของอาคารที่พักสำหรับวงจรสำรองหรือ Backup Loa พยายามใช้พร้อมกันไม่ให้เกิน 3,000 W. *แต่หากลองรวมโหลด ที่บ้านพักแล้วเท่ากับ 4,900 W เนื่องจากอุปกรณ์ บางอย่างเราไม่ได้ใช้พร้อมกัน จึงทำให้กำลังไฟฟ้าใช้พร้อมกันไม่เกิน 3,000 W.

ทีนี้เรามาดูไดอะแกรม ของ Sungrow ที่่อธิบายฟังก์ชั่นการทำงาน 

รูปที่1 แสดงการต่อใช้งาน อย่างง่าย

รูปที่2 สภาวะ Ongrid ในช่วงเวลากลางวัน ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และแบตเตอรี่

รูปที่3 สภาวะ Ongrid ในช่วงเวลากลางคืน ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่  โดยไม่ได้ใช้ไฟจาก กริดการไฟฟ้าฯเลย >> ตรงนี้พอต่อใช้งานจริงเราต้องแยกเป็นวงจรสำรอง เพราะแบตอรี่รองรับทั้งบ้านไม่พอ

รูปที่4 สภาวะ Ongrid ในช่วงเวลากลางคืน แล้วแบตเตอรี่ไฟหมด เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็จะไปดึงไฟจากกริดการไฟฟ้าฯ มาทดแทน ใช้งาน

รูปที่5 สภาวะ Offgrid ซึ่งต้องมีการแยกวงจรสำรอง ให้แบตเตอรี่จ่ายกำลังไฟฟ้าเฉพาะโหลดวงจรสำรองเท่านั้น  *กรณีที่ไฟจากกริดการไฟฟ้าฯขัดข้อง

 *** ตอนหน้า มาโซโล่ต่อกับการตั้งค่าการใช้งานและระบบมอนิเตอริ่ง ครับ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++