fbpx

สถานการณ์การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ พ.ศ.2565

          ในปัจจุบันนี้ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ระบบโซล่าเซลล์ ที่นิยมติดกันทั่วบ้านทั่วเมือง ทั้งบ้านพักอาศัย อาคาร สำนักงาน ห้างร้าน และโรงงานขนาดใหญ่ จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แบบออนกริด เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าแทบทั้งสิ้น เนื่องจากอุปกรณ์เก็บกักพลังงาน Energy Storage หรือแบตเตอรี่ ราคายังสูงอยู่ ซึ่งอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี่การผลิต และการนำวัสดุมาผลิต อีกทั้งอยู่ระหว่างการสร้างความสมดุลย์ระหว่างดีมานด์ และ ซัพพลายในตลาด

          ดังนั้นหากบ้าน และหรือ สถานประกอบการของท่าน มีไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฯ เข้าถึงแล้ว และมีความประสงค์ จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า เราจึงแนะนำติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แบบออนกริด ที่คุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด

          ในขณะนี้ การติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบออนกริด ในปัจจุบัน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ราคาอุปกรณ์และค่าติดตั้งพร้อมใช้งาน จะอยู่ช่วงระหว่าง 20 - 35 บาทต่อวัตต์ ขึ้นอยู่กับ

     - ขนาดติดตั้ง ตั้งแต่ ประมาณ 2 - 1,000 กิโลวัตต์ (kW.)

     - ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์หลัก ที่นำมาใช้งาน เช่น แผงโซล่าเซลล์ , อินเวอร์เตอร์ , อุปกรณ์จับยึดแผง(Mounting) , สายไฟ , ตู้ไฟ เป็นต้น

     - อ็อพชั่น หรืออุปกรณ์เสริม ที่ช่วยในการบำรุงรักษา เช่น ราวกันตก , แผ่นทางเดินบนหลังคา(Walkway) , รั้ว (Fence) , Life Guard , Life Line , ระบบน้ำล้างแผง , บันไดล้อมหลัง , บันไดหนีไฟ เป็นต้น

     - ลักษณะและสิ่งแวดล้อม สถานที่ติดตั้ง

     - เงื่อนไข กฏระเบียบ การขออนุญาต จากภาครัฐ เช่น อบต. เทศบาล , กฟน. , กฟภ. , กกพ. , พพ.

     - ทีมงานผู้ติดตั้ง และการรับประกัน

 

จุดคุ้มทุน

          สำหรับการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบออนกริด ในปัจจุบันนี้ พ.ศ.2565 ที่เราต้องเสียค่าไฟฟ้าเฉลี่ย หน่วยละประมาณ 5 บาท ซึ่งจากราคาค่าติดตั้งข้างต้น จุดคุ้มทุน อยู่ที่ประมาณ 4 - 6 ปี

          หากเป็นการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ หลายร้อยกิโลวัตต์ สำหรับสถานประกอบการ หรือโรงงานขนาดใหญ่ จุดคุ้มทุนก็เร็วขึ้นหน่อย ประมาณ 4ปี คืนทุน ตามหลัก Economy of Scale 

          แต่สำหรับบ้านพักอาศัย ที่ติดตั้งขนาด 3 กิโลวัตต์ 5กิโลวัตต์ และ 10 กิโลวัตต์ จุดคุ้มทุน ก็ประมาณ 5ปีกว่า ถึง 6ปี จึงจะคืนทุน

 

ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้น ที่ควรทราบ ก่อนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า

     1. สถานที่ ที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ จะต้องมีไฟฟ้าระบบจำหน่าย ของการไฟฟ้าฯ เข้าถึง เพื่อจะได้ติดตั้ง แบบออนกริด คุ้มค่าสุดแล้ว

     2. การติดตั้งแบบออนกริด เมื่อแผงโซล่าเซลล์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว เราต้องนำพลังงานไฟฟ้านั้นมาใช้งานเลย ไม่มีการกักเก็บไว้ ซึ่งหากจะกับเก็บไว้ใช้ ต้องติดตั้งแบตเตอรี่ ซึ่งราคายังแพงมาก

     3. การกำหนดขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบออนกริด ต้องดูพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ในเวลากลางวันของเรา ว่ามีการใช้ไฟฟ้าประมาณเท่าใด เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดการติดตั้งให้เหมาะสม และคุ้มค่าที่สุด

     4. ในเมืองไทย ติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบออนกริด ขนาด 1 กิโลวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ประมาณ 4 หน่วยต่อวัน ซึ่งค่าดังกล่าวนี้เป็นค่าประมาณการในภาพรวมทั้งปี

     5. ดังนั้น ขนาดที่เหมาะสมในการติดตั้ง ก็คำนวณ โดยการนำ จำนวนการใช้พลังงานไฟฟ้าเวลากลางวัน หาร ด้วย 4 ก็จะได้ ขนาดที่เหมาะสมในการติดตั้ง
เช่น ใช้ไฟฟ้ากลางวัน 40 หน่วย เราก็ควรติดตั้งขนาด 10 กิโลวัตต์ ซึ่งมาจาก 40 หาร 4 นั่นเอง

     6. ปัจจุบัน พ.ศ.2565 แผงโซล่าเซลล์ผลิตกำลังไฟฟ้า ประมาณ 400 - 600 วัตต์/แผง ขนาด 1.3 x 2.3 เมตร ดังนั้นจึงประมาณได้ว่า ใช้พื้นที่ติดตั้ง ประมาณ 7 - 8 ตารางเมตร ต่อ 1 กิโลวัตต์