fbpx

เนื่องจากลูกค้าบ้านหลังนี้ เกิดไฟฟ้าดับบ่อยมาก ซึ่งดับแต่ละครั้งนานหลายชั่วโมง (ตประเทศเพื่อนบ้าน) ดังนั้นความต้องการของลุกค้า หลักๆคือขอให้มีไฟฟ้า สำรองใช้ในเวลา กริดการไฟฟ้าดับ โดยให้ใช้ได้บางส่วนที่จำเป็นเท่านั้น ดังนั้นเราจึงต้องออกแบบและตั้งค่าคอนฟิก ของ โกรวัตต์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ เพื่อจุดประสงค์หลักคือ สำรองไฟฟ้า กรณีที่กริดการไฟฟ้าฯดับ ซึ่งดูได้จากรูปที่แสดงด้านล่างนี้ 

 1.กลางวันมีแดด (รูปแรกทำเป็นลูกศรกระพริบ ปิ๊บๆ เผื่อจะได้ดูง่าย!! เอ๊ะหรืองง!! ยิ่งกว่าเดิม )

 

 

      Day State1 แผงโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้า DC >>  ส่งผ่านมายังอินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้า AC

   

    DAY State2 จากอินเวอร์เตอร์ ก็ส่งต่อไฟ AC >> ไปยังโหลดวงจรหลักของบ้าน และจ่ายไปยังวงจรแบ็คอัพสำรองด้วย

     

     Day State3 หากไฟจากโซล่าเซลล์เหลือ ก็จะจ่ายไปยัง >> แบตเตอรี่ เพื่อชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ (เราเรียกว่าชาร์จ : Charge ) เก็บไฟไว้ใช้

     

        Day State4 แต่หากว่า โหลดมีการใช้งานมาก จนไฟจากโซล่าเซลล์ ไม่พอ โหลดก็จะดึงไฟจากกริดการไฟฟ้าฯ มาโดยอัตโนมัติ

 

2.กลางคืน (รูปแรกทำเป็นลูกศรกระพริบ ปิ๊บๆ เผื่อจะได้ดูง่าย!! เอ๊ะหรืองง!! ยิ่งกว่าเดิม )

 

        Night State1 ไม่มีแดดแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟไม่ได้ กริดการไฟฟ้าฯ ผลิตไฟฟ้า>>  ส่งผ่านมายังโหลดวงจรหลักของบ้าน

 

        Night State2   อีกทางหนึ่ง กริดการไฟฟ้าฯ >> ส่งผ่านไปเลี้ยงอินเวอร์เตอร์ ให้อยู่ในสภวะ Night Mode >> พร้อมกันก็ส่งผ่านไปจ่อรออยู่ที่ ATS เตรียมจ่ายให้กับโหลดฺBackup หรือEmergency Load

 

        Night State3  ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ที่ชาร์จสำรองไว้ >> ส่งผ่านมาทางอินเวอร์เตอร์ รอจ่อที่ ATS 

 

        Night State4  โหลดหลักในบ้าน และโหลดฺBackupในสภาวะที่กริดการไฟฟ้าฯ จ่ายมาปกติ ก็จะรับไฟจาก การไฟฟ้าฯ

 

3. กริดการไฟฟ้าฯดับ Grid Fail State  

     Grid Fail State1 สภาวะที่กริดการไฟฟ้าฯ จ่ายไฟมายังบ้าน ปกติ ก็จะไหลไปยังโหลดวงจรหลัก และวงจรสำรอง (แบ๊คอัพ)

 

      Grid Fail State2 เมื่อเกิดเหตุขัดข้องทำให้กริดการไฟฟ้าฯ จ่ายไฟไม่ได้

 

      Grid Fail State3 เมื่อเกิดเหตุขัดข้องทำให้กริดการไฟฟ้าฯ จ่ายไฟไม่ได้ ไฟฟ้าวงจรหลักใช้งานไม่ได้ โดยแบตเตอรี่ก็จะจ่ายไฟให้กับส่วนของวงจรสำรอง

 

       Grid Fail State4 กรณีที่กริดการไฟฟ้าขัดข้องเวลากลางวัน โซล่าเซลล์ ก็จะชาร์เข้าแบตเตอรี่ พร้อมกับแบตเตอรี่ก็จ่ายไฟ ไปยังวงจรสำรอง ในบ้านเท่านั้น