fbpx

การแก้ไขเมื่อเกิด Alarm Grid Over Voltage

เมื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ Inverter Huawei แล้ว เกิด Alarm ขึ้นว่า Grid Over Voltage หรือแรงดันไฟฟ้าเกิน ทำให้อินเวอร์เตอร์ หยุดการทำงาน เราต้องแก้ไขอย่างไร?
คำตอบอยู่ใน VDO นี้
.
>>> สำคัญครับ ต้องอธิบายลูกค้าว่า ที่แรงดันสูงนี้ สาเหตุ ไม่ได้มาจากอินเวอร์เตอร์ แต่มาจาก ไฟ ของการไฟฟ้า สูงกว่าปกตินะครับ
เดี้ยวเค้าไปเข้าใจผิดว่า แรงดันสูง เพราะโซล่าเซลล์ แล้วทำให้เครื่องใช้ ไฟฟ้าเสียครับ
*ส่วนใหญ่ ที่ไฟ ของการไฟฟ้าแรงดันสูง เพราะบ้านลูกค้า อยู่ใกล้หม้อแปลง และหรือ เป็นวันหยุด โหลดภาพรวมของหม้อแปลงหรือบริเวณนั้นน้อย ทำให้แรงดัน สูงขึ้นครับ
.
ซึ่งหากการไฟฟ้า เค้าเซ็ตแท๊ป ที่หม้อแปลงต่ำเกินไป วันที่มีโหลดเยอะๆในหม้อแปลงนั้น ก็จะทำให้ บ้านที่อยู่ปลายสาย หรือไกลจากหม้อแปลง ได้แรงดันต่ำ หรือ Under voltage อีกครับ
.
ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นกับการไฟฟ้าฯ จะบริหารจัดการแรงดันให้เหมาะสม ซึ่งก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะ ^L^'