fbpx

มีคำถามว่าทำไมเราไม่ควรใช้ แผงขนาด เกินกว่า 500 W. มาติดตั้งงานบ้านพักอาศัย?

- ดูค่ากระแสไฟฟ้า ที่ อินเวอร์เตอร์ รับได้
- ดูค่ากระแสของแผงโซล่าเซลล์ ที่นำมาใช้งาน
- ขนาดและน้ำหนักของแผง
รายละเอียดอยู่ใน VDO