fbpx

ทำไมถึงเรียกว่า ”ศิลปะ” ? 

บางครั้ง ใช้แผงและอินเวอร์เตอร์ รุ่นเดียวกัน แต่ ติดตั้ง คนละแห่งกัน ก็ยังต่ออนุกรมแผงไม่เหมือนกัน
เพราะมีปัจจัยอื่นๆ ที่นำมาพิจารณา ไม่เหมือนกัน ดังตัวอย่างนี้ ที่มีการกำหนดจำนวนแผง ไว้แล้วว่า 85 แผง เราจึงต้อง จัดวาง ให้ลงก่วน
 หรือหน้างาน มีทิศติดตั้งที่จำกัด หรือ การไวริ่งสายระหว่างโต๊ะ ซึ่งเรื่องพวกนี้คนออกแบบ ในห้องแอร์ อาจไม่เข้าใจ
จะเข้าใจก็ต่อเมื่อ ได้เป็นคนคอนเน็คสายเอง และหรือเป็นคนจัดแผงเอง หรือเป็นคนบำรุงรักษาเอง จึงจะเข้าใจ ^**^
 
 กรณีนี้ ใช้แผง Canadian solar by Energy Dynamics Thailand ขนาด 600 w. ซึ่งมี Imp 17แอมป์กว่า
ซึ่งเราเบิ้ลสตริง ใน Mpptเดียวกันไม่ได้ เพราะ Huawei inverter 50 kw. รองรับกระแสได้เพียง 30A. ถ้าเบิ้ลสตริง ก็ปาเข้าไป 35A. ซึ่งเกินกำลังที่Inverter แปลงไฟได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แต่จริงๆแล้ว เบิ้ลสตริงได้ อินเวอร์เตอร์ไม่พัง ฟิวส์ไม่ขาด เพราะ Inverter ทนได้ 40A./Mppt แต่ประสิทธิภาพ หายไปประมาณ 14% ในช่วงที่มีความเข้มแสงมาเต็มพิกัด (มาจาก ((35-30)/35 )*100 = 14%
 
 ต่ออนุกรมกัน 21แผง/สตริง 3สตริง แยกแต่ละ Mppt (แต่ละ Mppt ก็เหมือนอินเวอร์เตอร์ย่อยๆ อิสระต่อกัน ที่รวมอยู่ในอินเวอร์เตอร์เดียวกัน) และสตริง4 เราต่อ 22แผง/สตริง เพื่อจะได้ครบลงตัวที่ 85 แผง
.
 แล้วจะต่ออนุกรมกัน ได้มากสุดกี่แผง?
เท่าที่ Inverter Huawei รองรับได้ ก็ประมาณ 1,100 V  เราก็แค่ เอา 1,100/ Voc = 1,100/41.3 = 24แผง
 
 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

นี่ก็เป็นตัวอย่างอีกแห่งหนึ่ง ของ The Art of PV Design.
จากรูปและบทความด้านบน จะเห็นว่า ข้อจำกัดอย่างหนึ่ง คือได้ระบุจำนวนแผงที่จะติดตั้งไว้แล้ว ว่าต้องติดตั้ง จำนวน 85 แผง ซึ่งเรื่องทิศการติดตั้ง มีแค่ 2ทิศ และพื้นที่การติดตั้ง ก็ไม่ค่อยมีประเด็น
สำหรับตามรูปล่างนี้ จะเห็นว่าเราติดตั้งบนดาดฟ้า ซึ่งมีพื้นที่ติดตั้ง 3 จุด(แถวบ้านเรียก 3กระหย่อม...คนที่ไน๋ว่ะ555)


ดังนั้นการจัดสตริง หรือการต่ออนุกรมกัน ก็จะพยายามติดตั้งจำนวนแผง ให้พอดีกับการต่ออนุกรม ในจุดนั้นๆ

 จะเห็นว่าจุดแรก เราวางแผงได้ 40 แผง เราก็เลยทำอนุกรม 20แผง/สตริง และจุดที่2 , 3 สามารถวางแผงได้มากขึ้น ก็เลยต่ออนุปกรม 24แผง/สตริง

 จริงๆจุดที่ 3 สามารถวางแผงเพิ่มได้อีก แต่เราต้องมาดูข้อจำกัดของ Inverter ที่ต้องมีแรงดันไม่เกิน 1,100 V./String >>> 1,100 / 41.3v = 26.6 แผง แต่ว่าเราไม่อยากให้แรงดันมันสูงมากเกินไป

 เพราะบางวัน บางช่วงเวลาของตอนเที่ยง ของเดือนมี.ค. หรือ เม.ย. บางปี ที่บ้านเรามีความเข้มแสง มากถึง 1,150 w/ตรม. ซึ่งก็ทำให้ค่าแรงดัน เพิ่มเกินไปอีกจากที่คำนวณไว้ อาจเกินกว่า 1,100 V ที่อินเวอร์เตอร์จะรองรับได้
เราเลยอนุกรม 24แผง ก็พอ (41.3 x 24= 991.2 V.)

 จะเห็นว่าแผง Canadian Solar กระแสสูง(18A.) แต่แรงดันต่ำ(41V.) ซึ่งเราจะไม่นำมาต่อสตริง หรือขนาน ใน MPPT เดียวกัน เพราะแอมป์จะเกินจากที่อินเวอร์เตอร์รับได้

 แต่หากเป็นแผง ยี่ห้ออื่นๆ เช่น Longi กระแสต่ำ(14A.) แต่แรงดันสูง(49V.) ซึ่งเราสามารถที่จะเบิ้ลสตริง ใน MPPT เดียวกันได้ 
***แต่ข้อควรระวัง หากจะนำมาเบิ้ลสตริง หรือขนานกันใน MPPTเดียวกัน ต้องมีจำนวนแผงอนุกรมเท่ากันทั้ง2สตริง และทิศทางการรับแสงต้องทิศทางเดียวกันเท่านั้น
มิฉะนั้นแล้วจะมีค่าความต่างศักย์ระหว่างสตริง ซึ่งก็ทำให้ประสิทธิภาพตก หากปล่อยไปนานๆเข้า ก็อาจทำให้แผงและอินเวอร์เตอร์ เสื่อมก่อนเวลาอันควร (ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ๆ จะฟ้องว่า  Voltage Mismatch)
จบ... The Art of PV Design. ศิลปะการต่ออนุกรมแผง 
^L^"