fbpx

การติดตั้ง Mounting จับยึดแผงโซล่าเซลล์ ที่ติดตั้งบนหลังคาเมทัลชีต มีอยู่จุดหนึ่งที่ช่างหลายๆท่านอาจไม่ทราบ หรืออาจจะลืมไป ก็คือการติดตั้ง Ground Plate ซึ่ง แผ่น Ground Plate นี้สำคัญมากเนื่องจากจะเป็นตัวจิกกับRail เพื่อให้ Rail กับโครงแผงโซล่าเซลล์ เชื่อมโยงถึงกัน จากนั้นRail ก็จะเชื่อมต่อไปยังระบบกราวด์ ดูรูปการติดตั้งด้านล่าง

 

แล้วหากเราไม่ใส่ Ground Plate แล้วเป็นอะไรไหม? ตอบเลยว่าหาก ไม่เกิดเหตุฟ้าลง หรือฟ้าผ่า หรือไฟรั่ว ก็ไม่เป็นอะไร

แต่หากเกิด ฟ้าลง หรือ ฟ้าผ่า หรือไฟรั่วบริเวณแผง หรือลงที่ล่อฟ้า หรือลงบริเวณใกล้เคียง ก็จะทำให้เกิดไฟใหม้ที่แผง PV ได้ แต่เมื่อเราติดตั้งGround Plate อย่างถูกต้องก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่า หรือไฟรั่ว ใหลบายพาสลงระบบกราวด์ ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งก็จะช่วยให้ไม่เกิดไฟใหม้หรือมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับระบบกราวด์ด้วยว่าได้ติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ และก็ขึ้นกับระดับของฟ้าผ่าด้วยว่า มากน้อยขนาดไหน แต่ย่างน้อยก็จะได้ผ่อนหนักเป็นเบา