fbpx

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า หรือ Solar PV Rooftop สำหรับโรงงานหรืออาคารขนาดใหญ่ ส่วนมากก็จะติดตั้งบนหลังคาเมทัลชีต ซึ่งอุปกรณ์จับยึดแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งเราเรียกว่าMounting ก็อาจจะแบ่งตามการจับยึดกับโครงหลังคา เป็น 2แบบ  

คือแบบยึดด้วยสกรู  และแบบคลิปล็อค (ซึ่งแบบคลิปล็อค ก็มีหลากหลายรูปทรงในการจับยึดกับลอนของแผ่นเมทัลชีตในแต่ละแบบ ซึ่งก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับแผ่นเมทัลชีตนั้นๆ) ในบทความนี้ขอกล่าวถึงตัวอย่างการติดตั้งMounting แบบยึดด้วยสกรู  โดยอุปกรณ์แต่ละอย่างอาจเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อของMounting แต่หลักๆก็จะมีอุปกรณ์ดังรูปคล้ายๆกัน

วิธีการติดตั้งชุด Solar Mounting บนหลังคาเมทัลชีต แบบยึดด้วยสกรู

1.ถอดสกรูยึดหลังคาเมทัลชีตของเก่าออก (เฉพาะในตำแหน่งที่ต้องการติด L-Feet)
2.ติดตั้งตัว L-Feet (Support Rail) โดยวางแผ่นยางรองระหว่าง ตัว L-Feet กับพื้นหลังคา
3.ขันสกรู (สแตนเลส)ตัวใหม่เพื่อยึดตัว L-Feet เข้ากับหลังคาเมทัลชีต โดยใช้ประแจทอร์ค ขันให้ได้ค่าแรงบิด 18 นิวตันเมตร หรือ 13.2761 แรงปอนด์ฟุต
4.ตัว L-Feet ในที่นี้ติดตั้งระยะห่าง ทุกๆ 1 เมตร เท่ากับระยะของแป  (แต่หลังคาบางแห่งอาจมีระยะห่างแป มากหรือน้อย กว่านี้)
5.ยิงซิลิโคนอุดที่สกรู(สแตนเลส) ป้องกันการรั่วซึมของหลังคา
6.ติดตั้งราง (Rail) สำหรับยึดแผงโซล่าเซลล์ ขึ้นอยู่กับการออกแบบวางแผงโซล่าเซลล์ สำหรับในตัวอย่างนี้เราติดตั้งแถวละ 4 เส้น เพื่อรองรับแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 16 แผง และแถวละ 4 ⅟4 เส้น เพื่อรองรับแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 17 แผง
7.เชื่อมต่อสายกราวด์ระหว่างจุดต่อของ Rail แต่ละเส้น เพื่อให้ระบบกราวด์เชื่อมถึงกันทั้งหมด

รูปจำลอง3D อุปกรณ์Mounting และรูปติดตั้งหน้างานจริง