fbpx

          ตามที่ พพ. หรือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม เพื่อลดความคับคั่งของงาน ที่มาจ่อรอที่ พพ. เยอะมากจน พพ.ออกใบอนุญาต พค.2 ไม่ทัน จริงๆ ก็คงคล้ายๆกับที่ กรมการขนส่งทางบก ออกใบอนุญาตฯ ให้เอกชน รับรองการตรวจสอบสภาพรถยนต์ฯ แทนกรมการขนส่งทางบก

 

          ซึ่ง พพ. กำหนดเงื่อนไขว่าผู้ที่รับรองระบบพลังงานควบคุม ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร แล้วก็ต้องมีเงื่อนไข วิธีปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ พพ. กำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดตามที่ โซล่าฮับได้อธิบายไว้ >>> พพ. ประกาศ การรับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

          หลังจากที่โซล่าฮับ ได้ขออนุญาต เป็นผุ้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ทางออนไลน์แล้ว ก็รอประมาณสัก 2 สัปดาห์ ก็จะได้รับอนุญาต จาก พพ. ให้สามารถ เป็นผู้รับรองผลิตพลังงานควบคุม แทน พพ. ได้ ซึ่งเมื่อเดือน ต.ค.65 ก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ จึงได้รับอนุญาต ซึ่งเราเข้าไปดูผล ในเว็บที่เราได้ขออนุญาตฯ ทางออนไลน์ ดูตัวอย่างผลการอนุญาต และใบอนุญาตผู้รับรองผลิตพลังงานควบคุม ดังรูปด้านล่าง

   

หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม แล้วที่นี้ทาง โซล่าฮับ จะทำการรับรองตรวจสอบระบบฯ จริงๆล่ะ เพื่อจะได้ยื่นขอ พค.2 (กรณีที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ ตั้งแต่ 200 kW หรือ 200 kVA ขึ้นไป จึงจะขอใบ พค.2 ) แต่ก็พยายามหาแบบฟอร์ม ตรวจสอบอยู่นาน ก็ยังไม่เจอว่าจะรับรองตรวจสอบพลังงานควบคุม อย่างไร  และสุดท้าย ก็ได้รับคำตอบ จาก กกพ. มาให้เข้าไปที่ ลิงค์นี้ จะมีแบบฟอร์ม พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มตรวจสอบรับรองระบบผลิตพลังงานควบคุม

 https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=53492

 

 

 หรือสามารถ ตัวอย่างแบบ ระบบผลิตพลังงานควบคุมจากแสงอาทิตย์ แบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ประกอบด้วย 3 ส่วน 

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ส่วนที่ 1

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ส่วนที่ 2

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ส่วนที่ 3