fbpx

21 มี.ค.66 กกพ. ประกาศโครงการโซล่าเซลล์ ภาคประชาชน อนุมัติต่อโครงการโดย กกพ. กำหนดระยะเวลาโครงการ ปี 2564 - 2573 ขยายเพิ่มเป็น 90 MW. อัตรารับซื้อไฟเท่าเดิม คือ 2.2 บาท/หน่วย

 

ตามที่ กกพ. ได้ประกาศ โครงการโซล่าเซลล์ ภาคประชาชน ปี 2565 โดยสรุปคือ ให้บ้านพักอาศัย สามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ บนหลังคา แล้วขายไฟ ให้กับการไฟฟ้าได้ ในราคา 2.2 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดให้

บ้านพักอาศัย ที่ใช้ไฟแบบ 1 เฟส ติดตั้งโซล่าเซลล์ขายไฟ ได้สูงสุด 5 กิโลวัตต์ (kWp.) โดยดูจากขนาดรวมของแผงโซล่าเซลล์ 

บ้านพักอาศัย ที่ใช้ไฟแบบ 3 เฟส ติดตั้งโซล่าเซลล์ขายไฟ ได้สูงสุด 10 กิโลวัตต์ (kWp.) โดยดูจากขนาดรวมของแผงโซล่าเซลล์

ทั้งนี้มีโควต้า ให้ กฟน. รับซื้อไฟได้ 5 MW. และ กฟภ. รับซื้อไฟได้ 5 MW. ซึ่งจากข้อมูลที่รับทราบมา โควต้า รวมทั้ง 2 การไฟฟ้าฯ 10 MW. เต็มครบหมดแล้ว

ดังนั้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 กกพ. ได้ออกประกาศ ฉบับบใหม่ เรื่อง ประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2566

โดยสรุปสาระสำคัญ 21 มี.ค.66 ประกาศโครงการโซล่าเซลล์ ภาคประชาชน อนุมัติต่อโครงการโดย กกพ. กำหนดระยะเวลาโครงการ ปี 2564 - 2573 ขยายเพิ่มเป็น 90 MW. อัตรารับซื้อไฟเท่าเดิม คือ 2.2 บาท/หน่วย