fbpx

          เนื่องจากในขณะนี้ (เม.ย.59) ภาครัฐได้ปิดการรับสมัครการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เมื่อ 30 มิถุนายน 2558 ( ซึ่งหากเข้าโครงการนี้ ภาครัฐจะจ่ายค่ารับซื้อไฟ 6.96 บาท/หน่วย ) ดังนั้นในที่นี้จะแนะนำการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านพักอาศัย โดยใช้รูปแบบการติดตั้งระบบ ออนกริด ( On Grid ) หรือ แบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ได้ที่นี่) โดยมีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องให้ความสำคัญในการพิจารณา และขอตอบคำถามเป็นรายข้อ ดังนี้

ที่บ้านเสียค่าไฟเดือนละ 10,000 บาท ติดตั้งแล้วจะคุ้มไหม?
          ระบบออนกริด คือระบบที่ รับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า จากนั้นก็นำพลังงานไฟฟ้านั้นมาใช้งาน ณ ขณะที่กำลังผลิตได้เลย ไม่มีการเก็บสะสมมาใช้ในเวลาอื่น (เนื่องจากระบบนี้ไม่มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บสำรองไฟ) โดยหากในขณะนั้นกระแสไฟฟ้าที่มาจากโซล่าเซลล์ ไม่พอใช้งาน ตัวGrid Tie Inverter ก็จะไปดึงกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ มาจ่ายให้กับโหลดภายในบ้านแบบอัตโนมัติ ดังนั้นถ้าจะให้เกิดความคุ้มค่าในการติดตั้ง จึงต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานกระแสไฟฟ้า ของแต่ละครอบครัว กล่าวคือ

          1. ถ้าเป็นครอบครัว ที่ตอนกลางวันของวันทำงานปกติ ทุกคนต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ซึ่งในเวลากลางวันก็จะไม่มีคนอยู่บ้านเลย จึงไม่มีการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันเลย หรือมีบ้างเล็กน้อย กรณีนี้อาจจะยังไม่คุ้มค่าที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์

 

          2. สำหรับครอบครัว ที่ในเวลากลางวันมีคนอยู่บ้าน หรือทำเป็น Home Office ที่ต้องมีการเปิดแอร์ หรือใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งวัน กรณีนี้ การติดตั้งโซล่าเซลล์ ก็จะมีความคุ้มค่า ทั้งนี้ต้องดูรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าแต่ละกรณีๆไป เพื่อความชัวร์ก่อนตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์ ขอให้ดูวิธีการตรวจสอบอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป

 

เรื่องเหล่านี้ที่คุณอาจจะสนใจ

จะตรวจสอบยังไงว่า บ้านเราติดโซล่าเซลล์ แล้วคุ้มค่า แล้วควรติดขนาดเท่าใดที่เหมาะสม ?

เงินลงทุน และระยะเวลาการคืนทุนนานเท่าใด?

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง มีอายุการใช้งาน นานเท่าใด?

ต้องใช้พื้นที่หลังคาเท่าไหร่ อย่างไรและต้องหันไปทางทิศใด?