fbpx

          ที่ผ่านมาทีมงานโซล่าฮับ ได้รับคำถามจากท่านลูกค้าจำนวนมากว่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆอย่างเช่น ที่บ้านใช้แอร์ 3 เครื่อง ใช้พัดลม 3 ตัว ตู้เย็น 2เครื่อง เครื่องซักผ้า1เครื่อง TV 3 เครื่อง.... และอื่นๆอีกมากมาย จะติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดค่าไฟได้ไหม ต้องติดขนาดเท่าใด เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และประหยัดค่าไฟได้เท่าไหร่ ? เป็นต้น จากคำถามข้างต้น ทางทีมงานโซล่าฮับขออธิบายแบบง่ายๆดังนี้

           ปัจจุบันมีเทคโนโลยี ที่สามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซล่าเซลล์ นำมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ ที่ส่งไฟมาที่บ้านเรา (อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายเรียกว่า กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ ) ดังนั้นเมื่อเราผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้ อุปกรณ์ กริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ ก็จะทำการเลือกใช้ไฟที่มาจากโซล่าเซลล์ก่อน ถ้ายังไม่พอจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรา จึงไปดึงไฟจากการไฟฟ้าฯมาใช้งาน ดังนั้นเราจึงเสียค่าไฟฟ้าเฉพาะในส่วนที่เราดึงไฟจากการไฟฟ้าเท่านั้น ซึ่งก็ทำให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ แต่ทั้งนี้เมื่อเราผลิตไฟได้แล้วต้องนำมาใช้งานเลย ( จริงๆก็เก็บได้แหละครับ แต่อุปกรณ์ที่เก็บได้คือแบตเตอรี่ ซึ่งในปัจจุบันนี้ราคายังสูงอยู่ และอายุการใช้งานสั้น ) ดังนั้นเราจึงต้องเน้นว่าผู้ที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องใช้ไฟตอนกลางวันมากๆเท่านั้น จึงจะเหมาะสมและถึงจุดคุ้มทุนเร็ว

          ทั้งนี้หากสนใจติดตั้งโซล่าเซลล์ ท่านจึงไม่ต้องไปสนใจว่าที่บ้านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไร อย่างไร เท่าไหร่ ให้สนใจแค่ว่าที่บ้านท่านใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน เท่าไหร่ หรือกี่หน่วยก็เพียงพอแล้ว เพราะถ้าโซล่าเซลล์ผลิตไฟไม่พอใช้ ตัวกริดไทร์ อินเวอร์เตอร์ ก็จะไปดึงไฟจากการไฟฟ้ามาเองโดยอัตโนมัติครับ

          ทีมงานโซล่าฮับ จึงขอแนะนำวิธีการตรวจสอบว่าเราควรติดโซล่าเซลล์ และควรติดขนาดเท่าใดที่เหมาะสม ดังนี้

           1. อันดับแรกให้ดูที่บิลค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนว่าใช้ไฟฟ้า เดือนละกี่หน่วย (KW-h) เช่น ถ้าใช้เดือนละ 2,000 หน่วย ( เสียค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 10,000 บาท ) ก็เฉลี่ยแล้วใช้ไฟวันละ 67 หน่วย ( 2,000 หาร 30 )

 


          2. ต่อมาให้ไปจดเลขมิเตอร์ 2ครั้งใน1วัน คือในช่วงเช้าเวลาสัก 6.00 น. และ เย็น เวลา 18.00 น. แล้วนำค่าที่ได้มาลบกัน ก็จะได้ ค่าจำนวนหน่วย ที่ใช้ในเวลากลางวัน ทั้งนี้ขอแนะนำว่า ให้ลองสุ่มวัดค่าดังกล่าว สัก 3-5 วัน แล้วนำมาหาเป็นค่าเฉลี่ย ที่ใช้ไฟในแต่ละวัน


          3. สมมุติว่าเราได้ทำการ จดมิเตอร์มา 4วัน ได้ค่าดังนี้ 55+40+50+45 = 190/4 เฉลี่ยแล้วใช้ไฟฟ้ากลางวันประมาณ 47.5 หน่วย โดยในประเทศไทยเฉลี่ยแล้วใน 1วัน มีแสงอาทิตย์ ที่ผลิตได้ประมาณ 5 ช.ม./วัน จากนั้นนำ 47.5 / 4 = 11.87 ซึ่งก็จะได้ขนาดที่เหมาะสมในการติดตั้งโซล่าเซลล์ ในกรณีนี้คือ ติดตั้งขนาดประมาณ 10 KW ( เนื่องจากเราต้องดูขนาดของแผงโซล่าเซลล์ และขนาดอินเวอร์เตอร์ ที่มีขาย ประกอบการพิจารณาด้วย ) ก็จะถึงจุดคุ้มทุนในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดระยะเวลาจุดคุ้มทุนได้ที่นี่ แต่ถ้าหากเราติดตั้งโซล่าเซลล์ ขนาดที่มากกว่ากำลังงานที่ใช้ในเวลากลางวัน พลังงานไฟฟ้าที่เกินก็จะใหลคืนไปยังระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯโดยทีเราไม่ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วผลิตออกมา เราใช้ไม่หมดหรือไม่ได้ใช้ จะเป็นอันตรายหรือไม่ อย่างไร?


          4. แต่หากกรณีที่ จดเลขมิเตอร์และทำการหาค่าเฉลี่ยใช้ไฟในเวลากลางวันแล้วต่ำกว่า 15 หน่วย/วัน อาจต้องใช้เวลาเกิน 10 ปีจึงจะคืนทุนค่าติดตั้ง แต่ก็สามารถจะติดตั้งโซล่าเซลล์ได้เนื่องจากอายุการใช้งานของระบบประมาณ 25 ปี ทั้งนี้ถ้าใช้ไฟวันละ 15 หน่วย ก็ติดตั้งขนาด 3 KW ใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 8-9 ปี

 

เรื่องเหล่านี้ที่คุณอาจจะสนใจ

ประมาณการติดตั้ง โซล่าเซลล์ ออนกริด บนหลังคา

เงินลงทุน และระยะเวลาการคืนทุนนานเท่าใด?

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง มีอายุการใช้งาน นานเท่าใด?

ต้องใช้พื้นที่หลังคาเท่าไหร่ อย่างไรและต้องหันไปทางทิศใด?