fbpx

ทีมงานโซล่าฮับ ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา หรือ Solar Rooftop สำหรับผลิตใช้งานเอง เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า (Self Consumtion)   มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ขนาดกำลังการผลิต 30 kWp.