เนื้อหาล่าสุด +

ติดตั้งหม้อแปลง 22kv / 380-400 v ขนาด 500 kva. เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ เนื่องจากโรงงานนี้ มีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 3,300 v. ซึ่งจุดเชื่อมต่อ ที่ 380 v....

ว่าด้วยเรื่องการใช้งานระบบอ๊อฟกริด 

สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนติดตั้งโซล่าเซลล์แบบอ๊อฟกริด (ไม่ต้องเชื่อมต่อกับไฟของการไฟฟ้าฯ) โดยอาจจะเป็นทั้งผู้ที่จะลองติดตั้งเอง DIY ( Do It Your Self ) หรือผู้ที่จะจ้างช่างมาติดตั้งฯ วันนี้ทีมงานโซล่าฮับขอเสนอมุมมองให้ท่าน เพื่อเป็นแง่คิดที่จะใช้งานระบบอ๊อฟกริด ดังนี้ครับ

 

1.การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ คือการใช้เป็นพลังงานทดแทน ยังมิใช่พลังงานหลัก ดังนั้นการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรกำหนดการใช้งานเฉพาะที่มีความจำเป็นและเหมาะสม เนื่องจากมีผลกับงบประมาณ และอายุการใช้งานของอุปกรณ์

2.ถ้าที่บ้านหรือสำนักงาน มีไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายฯแล้ว ควรใช้เป็นระบบออนกริด จึงเหมาะสมและคุ้มค่าการลงทุนที่สุด