เนื้อหาล่าสุด +

 อบรม 14-15 ก.ย.62อบรม 14-15 ก.ย.62  โซล่าฮับ ขอถ่ายทอดประสบการณ์จาก หน้างาน >>> สู่ website >>> ส่งต่อถึงท่าน ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วันที่ 14 - 15...

ว่าด้วยเรื่องการใช้งานระบบอ๊อฟกริด 

สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนติดตั้งโซล่าเซลล์แบบอ๊อฟกริด (ไม่ต้องเชื่อมต่อกับไฟของการไฟฟ้าฯ) โดยอาจจะเป็นทั้งผู้ที่จะลองติดตั้งเอง DIY ( Do It Your Self ) หรือผู้ที่จะจ้างช่างมาติดตั้งฯ วันนี้ทีมงานโซล่าฮับขอเสนอมุมมองให้ท่าน เพื่อเป็นแง่คิดที่จะใช้งานระบบอ๊อฟกริด ดังนี้ครับ

อ่านเพิ่มเติม...