fbpx

ระดมพล สร้างวิธีปฏิบัติงาน (แบบนำไปใช้ได้จริง) สำหรับทีมงาน สายพันธุ์โซล่าฮับ (โซล่าฮับ ดีเอ็นเอ) หลังจากที่ทีมงานลุยหน้างาน ทั้งภาคพื้น และบนหลังคา

แล้ววันนี้ วันเด็กปี 2567 เลยมาทบทวนการทำงานของทีมงาน มีสิ่งใดต้องปรับปรุง แลกเปลี่ยนทักษะการทำงาน อีกทั้งฝึกการคิด การพูดหน้าชั้นเรียน
สิ่งที่ต้องช่วยกันระดมความคิด แล้วเขียนออกมา แล้วนำไปปฏิบัติ


1. วิธีการควบคุม และ ตรวจสอบ หรือ เช็คลิส การติดตั้ง กรณีที่จ้าง ผู้รับเหมา
     1.1 งานบ้านพักอาศัย
     1.2 งานโครงการ
2. กระบวนการติดตั้ง กรณีทีมโซล่าฮับ ติดตั้งเอง (โดยต้องระบุ แบ่งแยก แต่ละบุคคล ที่ปฏิบัติงาน)
     2.1 งานบ้านพักอาศัย
     2.2 งานโครงการ
3. แบบฟอร์ม ต่างๆ
     3.1 เบิกอุปกรณ์ เครื่องมือ
     3.2 ตารางเซ็นชื่อ และลงรายละเอียดการใช้รถ
     3.3 ตารางการบำรุงรักษารถยนต์ และคนที่รับผิดชอบแต่ละคัน (รวมทั้งผู้ควบคุม ตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามตารางหรือไม่)
     3.4 ระดมความคิดเห็น มีสิ่งใดต้องเพิ่มเติม (เอาเท่าที่จำเป็น )

4. สอนการใช้เครื่องมือต่างๆ และทบทวนความรู้อื่นๆ

 

     4.1 เทอร์โมสแกน

     4.2 ไอ วี เช็คเกอร์ หรือ PV 200

     4.3 เครื่องวัดกราวด์ , มัลติมิเตอร์

     4.4 การดัดท่อ , การต๊าปเกลียว , การเข้าหัว MC4 , การย้ำหางปลา

     4.5 การถ่ายรูป อย่างถูกต้อง

5. การเบิกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ (ในอนาคตอันใกล้ นำโปรแกรม มาใช้งาน)

6. ลิสรายการอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ทั้งหมด (ในอนาคตอันใกล้ นำโปรแกรม มาใช้งาน)

7. รายการเครื่องมือ ที่ต้องใช้ และแบ่งไปใช้แต่ละทีม 

 

สรุป อย่างน้อยๆ ทีมงานก็ได้กล้าพูดหน้าชั้นเรียน ที่ออกมาจากข้างใน >>> ผลลัพธ์ Inside Out ไม่ใช่ Outside In เพื่อทีมงานทำงานจากในตัวทีมงานเอง โดยมีเราเป็นพี่เลี้ยง ก็พอแล้ว^L^'