fbpx

แบ่งตามการนำไปใช้งานเป็น 3 ประเภท

 ประเภทที่3. ระบบไฮบริด Hybrid หรือ แบบผสม อ๊อฟกริด+ออนกริด - มีแหล่งจ่ายพลังงานหลายๆแหล่ง ในที่นี้โฟกัส ที่ กริดของการไฟฟ้า + แบตเตอรี่ - ตอนนี้ราคาแบตเตอรี่ ยังสูง อาจจะยังไม่ค่อยคุ้ม แต่ลองๆศึกษาดูก่อนได้ ในเวลาอันใกล้นี้ถูกลงแน่นอน จนถึงจุดที่คุ้มทุนสำหรับบ้านพักอาศัย