fbpx

รายละเอียดอุปกรณ์ จับยึดแผงโซล่าเซลล์ หรือ Mounting บนหลังคาเมทัลชีท ซึ่งหลังคาเมทัลชีท จะมีการยึด 2 แบบ คือ แบบสกรูยึด  และแบบคลิปล็อค

สำหรับรูปที่แสดงตามตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นแบบสกรูยึด โดยมีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้

 

- Rail เราเรียกกันว่า เรียล (จริงๆออกเสียงว่า เรียว ซะมากกว่า) แต่ละยี่ห้อ มีความยาวประมาณ 4 เมตรกว่าๆ เช่น 4.1 หรือ 4.2 เมตร เป็นต้น ซึ่งRailแต่ละยี่ห้อก็จะมีรูปลักษณ์ หรือโครงสร้างไม่เหมือนกันดังนั้น หากซื้อ Railยี่ห้อใดแล้วก็ต้องซื้ออุปกรณ์จับยึดประกอบอื่นๆ ยี่ห้อนั้นด้วย ยกเว้น L-Fleetที่อาจจะใช้ร่วมกันได้

- L-Fleet ( Support Rail ) เป็นตัวจับยึด Rail แล้วอีกด้าหนึ่งก็เอาสกรูยึดกับแปหลังคา (แป คือโครงสร้างเหล็กที่รองรับแผ่นเมทัลชีท หลังคา)

 - Roofting Screw ก็เป็นสกรูยึด แผ่นเมทัลชีท กับแปของหลังคา เมื่อเราจะติดตั้ง L-Fleet เราก็จะถอดสกรูตัวเดิมออก แล้วเปลี่ยนสกรู ตัวใหม่ที่อาจจะยาวกว่าเดิมหน่อยเพื่อยึด L-Fleet รวมไปด้วย

- End-Clamp Assembly เป็นตัวยึดแผ่นโซล่าเซลล์ ตัวแรกและตัวสุดท้าย แต่ละแถวที่วางแผงโซล่าเซลล์ ให้วางบน Rail ได้โดยไม่เลื่อนใหล

- Mid-Clamp Assembly เป็นตัวกดระหว่างแผงโซล่าเซลล์ ให้แน่นขึ้น

- Ground Plate เป็นแผ่นโลหะบางๆที่จิก Rail เพื่อให้โครงแผงโซล่าเซลล์กับ Rail เชื่อถึงกันอย่างสนิทแนบแน่น (จุดประสงค์ เพื่อเชื่อมต่อลงกราวด์ระบบ ) โดยจะวางสอดเข้าไปตอนยึด Mid-Clamp

- Join Rail กรณีที่เราวางแผงโซล่าเซลล์ เป็นแถวยาวมากกว่าความยาวของ Rail ( ประมาณ 4 เมตร) Join Rail จะเป็นตัวเชื่อมต่อระว่าง Railให้ต่อกัน