fbpx

 

จากที่ วสท. ได้กำหนด มาตรฐานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บนหลังคา เมื่อรอบแรก ปี 2559 ณ ตอนนี้ มีนาคม 2565 วสท. ได้ปรับปรุง มาตรฐานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บนหลังคา พ.ศ.2565 สามารถเข้าซื้อ เป็นไฟล์ PDF ในราคา 225 บาท ได้ที่ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ.2565

โซล่าฮับ ก็ได้อุดหนุน มาแล้วเรียบร้อย ซึ่งดูจากสารบัญ เมื่อเทียบกับ ปี 2559(มี 5 บท) แล้วพบว่า ปี 2565 เพิ่มเติมอีก 1 บท รวมเป็น 6 บท ซึ่ง บทที่เพิ่มเติมขึ้นมา คือ ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่

 

   

จากที่ดูข้อมูลเบื้องต้น ก็มีเรื่องที่ วสท. ปรับปรุงข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญ คร่าวๆ ดังนี้


- Arc Fault Current Interrupter (AFCI กระแสตรง)
- อุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (rapid shutdown)
- การพิจารณาการต่อลงดินของ PV Array
- เพิ่มเติม ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่
- ภาคผนวก เอกสารที่ควรจัดเตรียมให้กับโครงการใช้ในการบำรุงรักษาระบบ
- ภาคผนวก การป้องกันผลกระทบของฟ้าผ่าและแรงดันเกิน
- ภาคผนวก การออกแบบสายไฟ PV Cable

วามเห็นส่วนตัวของทีมงานโซล่าฮับ

* วสท. เค้าวงเล็บ ไว้ว่า (ภาคผนวกมิใช่ส่วนหนึ่งของมาตรฐานแต่มีขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น) >>> เราตีความเอาเองว่า ภาคผนวก เป็นการให้ข้อมูลเฉยๆ จะเอาไปทำตามหรือไม่ก็ได้ ไม่ว่ากันเน้อ!!!  เอากรงๆ รุู้สึกว่าจะแทงกั๊กไปหน่อยนะ..กล้าๆหน่อย!!!  เพราะถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปอ้างอิง ก็จะไม่จบอีก ปัญหาก็ไปอยู่กับ EPC หรือผู้รับเหมาอีก?

** วสท. ออกมาตรฐานฯ มา ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกพ. , กฟน. และ กฟภ.  จะนำไปใช้บังคับ อย่างเข้มงวด ทุกกระเบียดนิ้วหรือไม่ ?

*** มาตรฐาน มีรายละเอียดทางเทคนิค ที่เยอะมากสสส์ อีกทั้งเป็นภาษานักวิชาการ ที่ยากนักที่จะให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เรียนทางด้านไฟฟ้าเข้าใจ รวมทั้งช่างแบบเราๆท่านๆ จะนำไปใช้ในทางปฏิบัติแบบเป็นรูปธรรม ให้ครบถ้วน ก็คงจะยากยิ่งนัก!!!

****บางหัวข้อ เราเรียนไฟฟ้า อ่านแล้วก็มึน ไม่เข้าใจความหมาย ซึ่งแต่ละบุคคล อ่านแล้ว ก็อาจตีความไป คนละทาง ก็เป็นได้ แต่ที่สำคัญคือ ถ้าเจ้าหน้าที่ของ กกพ. , กฟน และ กฟภ. อ่านแล้วตีความไม่เหมือนกัน แล้วนำมาบังคับใช้ ตามความเข้าใจของแต่ละบุคคล ก็คงจะสนุกน่าดูชมเลย!!! >>> เพราะปัจจุบันนี้ แต่ละเขต แต่ละคน มาตรวจงาน ก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันนะ สิบอกให่ {^L^}'

 >>> ถ้ามีเวลามากพอ ทีมงานโซล่าฮับก็จะพยายาม นำการมาตรฐานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บนหลังคา พ.ศ.2565 ของ วสท. ฉบับนี้เฉพาะหัวข้อที่สำคัญ หรือไฮไลท์ มาเรียบเรียง ให้บุคคล ทั่วๆไป ได้เข้าใจในภาษาแบบบ้านๆ ง่ายๆ สไตล์ โซล่าฮับ ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าจะเข้าใจ ตรงตามเจตนารมณ์ ของ วสท. หรือป่าว? แต่ก็จะลองดู หากผิดพลาด หรือมีข้อโต้แย้ง ก็มาร่วมกันนำเสนอดู จะได้กระจ่าง และเป็นประโยชน์ ในวงกว้าง สืบไป <<<  <^L^>