fbpx

วางแผนติดตั้งระบบโซล่าปั๊ม ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 450 W. จำนวน 8 แผง โดยใช้ Solar Pump Inverter ชนิด 3 เฟส 220 V. และต้องใช้ปั๊มหอยโข่ง แบบ 3 เฟส 220 V. ขนาด 3 แรงม้า ไว้คอยสูบน้ำเข้าถังน้ำ ที่ยกสูง เพื่อปล่อยน้ำลงมาใช้งานตามต้องการ (ด้วยแรงดึงดูดของโลก) ช่วงกลางวัน มีแดด ก็สูบน้ำไปเลยให้เต็มที่ เพียงแต่ว่า เราก็ต้องคำนวณขนาดของปั๊มน้ำ และถังน้ำให้สอดคล้องเหมาะสม ซึ่งกันและกัน

 

โดยโครงสร้างติดตั้งนี้ เราไม่ใช้ Rail ของ Mounting สำหรับติดแผง  เราใช้วิธีน็อตร้อยโครงอลูมิเนียมแผง เข้ากับเหล็กกล่องที่ทำแป รับแผง  เพื่อระหว่างแผงที่ต่อกันจะได้แนบสนิท ไม่มีช่องว่างระหว่างแผง เพราะเราไม่ได้มุงหลังคา เราใช้แผงแทนหลังคาเลย *ซึ่งถ้าใช้ Rail จะต้องใช้ MidClamp ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างแผง

 

สำหรับเฟสต่อไป ก็จะเพิ่มเติมแผงโซล่าเซลล์ ให้เต็มโครงสร้าง เพื่อทำโซล่าเซลล์แบบไฮบริด ที่จ่ายไฟฟ้า ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ต่อไป

*หลายท่าน ทำหน้านิ่ว คิ้วขมวด สงสัยว่า ไฟฟ้า 3 เฟส 220 V และปั๊มน้ำ3 เฟส 220 V มีด้วยรึ >>> มีฮะ และปั๊มน้ำ 3 เฟส 220 V ก็มีครับ แต่มีเป็นบางยี่ห้อเท่านั้น ลองหาดูดีๆ เดีียวก็เจอครับ

**แล้วทำไม่ใช้ 1เฟส 220 V หรือ 3 เฟส 380 V หล่ะ   ไปใช้ 3 เฟส 220 V ให้ยุ่งยากทำไมวุ้ย  >>>