ติดตั้งหม้อแปลง 22kv / 380-400 v ขนาด 500 kva. เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ เนื่องจากโรงงานนี้ มีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 3,300 v. ซึ่งจุดเชื่อมต่อ ที่ 380 v. มีขนาดไม่เพียงพอ
จึงจำเป็นต้องสร้างจุดเชื่อมต่อที่แรงดัน 380 v. แล้ว Step-Up ผ่านหม้อแปลงขึ้นไปเป็น แรงดัน 22 kv. แล้วไปจ่ายต่อ หม้อแปลงลูกอื่นๆต่อไป

- ลำเลียงแผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ Canadian Solar ( อันดับ 1 Tier1 Q2 2018 ) ขนาด 325 W. จำนวน 1,632 Modules ขึ้นวางบนหลังคา

- ใช้รถเครน 50 ตัน ยกกระเช้า ลอยค้างไว้เหนือหลังคา แล้วทยอยนำแผงไปวาง ยึดแบบชั่วคราว ป้องกันแผงบิน (หลังจากนี้ค่อยมาจัดแผงยึดแบบถาวรอีกครั้ง)

- นำชมการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Perforated Tray , Mounting , มิดแคลมป์ , เอ็นแคลมป์ , เฟล็กซ์กันน้ำ ...

 

- นำชมห้องอินเวอร์เตอร์ติดแอร์ 
- เชื่อมต่อสายคอนโทรล RS485 จาก JANITZA UMG 104 มายัง CCG (Control and Communication Gateway)

- โรงงานมีหม้อแปลงตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไป ควรคล้อง CT , PT แรงสูง เพื่อจะได้ส่งสัญญาณการใช้งานโหลดทั้งโรงงาน หรือหม้อแปลงทุกลูก

- Inverter SolarEdge ถ้าคล้อง CT , PT แรงสูง ต้องใช้ JANITZA UMG 104 เป็นตัวรับสัญญาณ จาก CT, PT ส่งไปยัง CCG เพื่อไปสั่งการให้ Inverter SolarEdge หรี่กำลังการผลิตให้พอดีกับการใช้งานโหลดในโรงงาน