fbpx

 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 สรุปว่า

 

1. ปรับเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัย (โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชน) ที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเป็น 2.20 บาท/หน่วย จากเดิมรับซื้อในราคาไม่เกิน 1.68 บาท/หน่วย ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการใหม่และที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว

2. ขยายผลการดำเนินโครงการฯ ไปยังกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (โครงการนำร่อง) โดยกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ในอัตรา 1.00 บาท/หน่วย
โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ จะต้องมีกำลังผลิตติดตั้งมากกว่า 10 kWp แต่น้อยกว่า 200 kWp ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี
ขอบคุณที่มา กพช.ไฟเขียวเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ภาคประชาชนเป็น 2.20 บาทต่อหน่วย

ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น ก็น่าจะเป็นสิ่งกระตุ้น ให้ประชาชาชน สนใจติดตั้งกันมากขึ้น เพราะถึงจุดคุ้มทุนเร็ว อีกทั้งการติดตั้งดดยการขายไฟฟ้า ให้กับกฟภ.และ กฟน. มีความยุ่งยากซับซ้อน และใช้เวลาน้อยกว่า การขออนุญาตเชื่อมขนานไฟแบบปกติ
เพราะ หากอยู่ในเขตของ กฟน. ขอขนานไฟฯแบบไม่ได้ขายไฟ ต้องมีการติดตัวกันย้อน หรือ Zero Export ด้วยและเกณฑ์การตรวจสอบการติดตั้งก็อาจจะยุ่งยากมากกว่า

ก็ต้นปีหน้าก็แนะนำเลย บ้านที่ใช้ไฟกลางวัน และมีหลังคาว่างๆ อยู่ก็เล็งหา ผู้รับเหมาติดตั้งแล้ว ขอขายไฟ รับรองว่าน่าจะคุ้มอยู่ ครับ

สำหรับของ โซล่าฮับ ก็ขอเป็นทางเลือก สำหรับท่านที่ชอบงานติดตั้งได้มาตรฐาน ปลอดภัย คุ้มค่า ก็ลองดูรายละเอียดได้ที่นี่ โปรโมชั่น เอาใจวัยเกษียณ สุดเกษม และ โฮมออฟฟิศ