fbpx

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกาศ รายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับ หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิเข้าทำสัญญากับการไฟฟ้า โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิเข้าทำสัญญากับการไฟฟ้า จำนวน 67 โครงการ ดังนี้หรือดูรายละเอียดประกาศที่นี่