ตัวอย่างการคำนวณ แบบอ๊อฟกริด อีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างมากและต้องการสำรองไฟฟ้า ไว้ใช้2 วัน กรณีไม่มีแดด ดังนั้นจึงต้องใช้ขนาดอินเวอร์เตอร์ ที่ใหญ่ขึ้นและเพิ่มจำนวนแบตเตอรี่มากขึ้นด้วย โดยทำนำ3PV อนุกรมกัน ได้ประมาณ 112 VDC (เนื่องจากอินเวอร์เตอร์รับได้สูงสุด 145 VDC) รวม 4 String นำทั้ง4 String มาขนานกัน เพื่อให้ได้ค่าวัตต์ที่เพิ่มขึ้น (แต่โวลท์เท่าเดิม และแอมป์เพิ่มขึ้น ซึ่งได้เคยอธิบายไปแล้ว ที่บทความก่อนหน้านี้)
นำ PV ขาบวก แต่ละString มาเข้าฟิวส์แยกแต่ละString แล้วต่อไปเข้า DC Breaker ซึ่งก่อนเข้า DC Breaker เชื่อมไปยังSurge Protection ก่อน
นำขาลบ ยิงตรงเลยไม่ต้องผ่านฟิวส์ ออกจาก DC Breaker ก็เข้า Hybrid Inverter
สำหรับเรื่องของแบตเตอรี่ เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการ 7.6 KWh ซึ่งมากกว่า 4 KWh จึงต้องทำให้System Voltageเป็น 48 VDC โดยการนำ 12VDC 200 AH จำนวน 4ลูก อนุกรมกันให้ได้ 48 VDC ทำจำนวน 3ชุด จากนั้นนำทั้ง 3ชุด มาขนานกันให้แอมป์เพิ่มเป็น 600 AH 48 VDC ฝั่งจากแบตเตอรี่ ก็ให้ใส่ฟิวส์ ที่ขาบวก ทั้ง 3 ชุดและขาลบยิงตรงเข้า DC Breaker จากนั้นเชื่อเข้าที่ Hybrid Inverter
สำหรับขาออก Output เป็น 220 V AC 50 Hz ก็ต้องต่อผ่าน AC Breaker ก่อนนำไปใช้งาน
 รายละเอียดตามรูปครับ
 

ตัวอย่างคำนวณระบบโซล่าเซลล์ แบบอ๊อฟกริด 

 จำนวนวันที่สำรองไฟได้ หากไม่มีแสงอาทิตย์2วัน  
1หาพลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน  กำลังงาน(w)พลังงาน(wh)
 ชนิดโหลด AC** วัตต์** จำนวน** ชั่วโมงต่อวัน** วัตต์รวมจำนวนวัตต์-อาวว์ทั้งหมด/วัน
 หลอดไฟ 2031060600
 หลอดไฟ 4010104004,000
 ปลั๊กไฟ500321,5003,000
       
 รวม AC   1,9607,600
       
 1w-1kwh=12v     
 1kw-4kwh=24v     
 มากกว่า4kwh = 48 v     
       
2หาขนาดความจุแบตเตอรี่     
 หาพลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน คือ 4400 w ควรใช้แรงดันไฟฟ้าที่ 12 V48V 
 ขนาดความจุแบตเตอรี่ 395.83396600Ah 
       
 สมมุติว่าใช้แบต 12 v ,200 Ah    
 จำนวนแบต ที่ต่ออนุกรม 4ลูก  
       
 จำนวนแบต ที่ต่อขนาน 3ลูก  
       
 รวมแบต (อนุกรมxขนาน)12.0012.00ลูก  
 ใช้แบต 12 v , 200 Ah จำนวน 12 ลูก    
       
3หาขนาดอินเวอร์เตอร์ 2450W  
       
4หาจำนวนแผงที่ใช้งาน     
 กำลังไฟฟ้าที่ PVต้องการ2896.0352423,000   
 ใช้แผงขนาด 250W18 V , 6.67 A 
 จำนวนแผงที่ใช้งาน121212 แผง  (ปัดขึ้น) 
 กำลังไฟฟ้าที่PV ผลิตได้จริง = 3000W  
       
5หาขนาดชาร์จเจอร์     
 P_charger     = 1.25 x 1000  =37503750W