fbpx

ทีมงาน SolarHub ได้รับความไว้วางใจให้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี จำนวน 102 KW

โดยติดตั้งบนดาดฟ้าของอาคาร ซึ่งไม่ต้องเจาะพื้นดาดฟ้า ให้กังวลเรื่องน้ำรั่วที่พื้นดาดฟ้า โดยใช้วิธีการคอนกรีตสแลป