fbpx

ทีมงานโซล่าฮับ ได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งระบบผลิตโซล่าเซลล์ ออนกริด (Ongrid) การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพูด จำนวน 61.20 KW