fbpx

เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ รูฟท็อป ชนิดออนกริด (Solar PV Rooftop OnGrid) จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย

1.การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ จำนวน 61.20 KW

2.การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพูด จำนวน 61.20 KW

3.การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย จำนวน 122.40 KW

4.การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี จำนวน 20.40 KW

5.การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี จำนวน 102.00 KW

6.การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี จำนวน 21.08 KW

7.การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ จำนวน 84.32 KW

8.การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง จำนวน 84.32 KW

9.การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี จำนวน 117.12 KW

10.การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 62.22 KW

11.การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ จำนวน 41.48 KW

ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเรื่อง มาตรฐาน ความปลอดภัย ความคุ้มค่า ทีมงาน SolarHub จัดเต็มแน่นอน