fbpx

ทีมงานคุณภาพของ บริษัท โซล่าฮับ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ชนิดออนกริด (Ongrid) ขนาด 41.48 KW ที่ การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ