วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2559 ทีมงาน บจก.โซล่าฮับ ร่วมกับ บจก.ไอวีเอ โซลูชั่น , บจก.เจเอ็มพี เอ็นจิเนียริ่ง , บจก.ทีเอสที เมทัลเวิร์ค , หจก.ซีเอชพี เน็ตเวิร์ค(2000) และผู้มีจิตศรัทธา จัดทำโครงการ "แสงสว่างเพื่อการศึกษา Light for Learn " โดยร่วมกันสนับสนุน ติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้

โดยในปี 2559 นี้ได้เลือกสนับสนุนที่ ห้้องเรียนสาขาบ้านหาดแตง ที่อยู่ในสังกัดของโรงเรียนบ้านโป่งหวาย ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยมีท่าน ผอ.สายหยุด ห้าวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งในครั้งนี้ ทีมงานโซล่าฮับ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนและรอบสนาม จำนวน 30 โคม ซึ่งใช้หลอด LED DC 12 V ซึ่งรับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และแผงโซล่าเซลล์ของทางโรงเรียนฯ และติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์ระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 4 ชุด เพื่อส่องสว่างทางเข้าและป้ายหน้าโรงเรียน

ท้ายนี้ทีมงานขอขอบคุณ คณะครู สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้านที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี

และขอแถมท้าย VDO ครูผู้พลิกฟื้น ผอ.สายหยุด ห้าวเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งหวาย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี