กรณีที่เรามีความต้องการที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บนหลังคาบ้าน หรือโรงงานเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า เราสามารถประมาณการก่อนได้ว่า เมื่อเราติดตั้งแล้ว เราจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้สักกี่หน่วย (kWh) หรือกี่ยูนิต กันแน่ แล้วมันจะคุ้มค่าเงินลงทุนที่เราลงไปหรือไม่ เพียงท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้านล่าง ก็จะได้พลังงานไฟฟ้า ที่ผลิตได้
   *ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นข้อมูลประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งเป็นเป็นฐานข้อมูลจาก http://pvwatts.nrel.gov เป็นหน่วยงานในสังกัดของ กระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา

กำลังการผลิตรวมสูงสุด kW.(DC):
ประเภทแผงโซล่าเซลล์:
ประเภทแผงโซล่าเซลล์:
ค่าสูญเสียในระบบ:
มุมเอียงของแผงโซล่าเซลล์ (องศา):
มุมอะซิมุทของแผงโซล่าเซลล์ (องศา):
อัตราส่วน DC to AC (เท่า):
ประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์ (%):
ค่าไฟฟ้า
ประเภทอาคารที่ติดตั้ง:
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย):
เบอร์โทร:
อีเมล: