fbpx

เนื้อหาล่าสุด +

Sketchup มีดีหลายอย่าง ซึ่งส่วนดีอย่างหนึ่งคือ มีโมดูล ที่มีคนวาดไว้แล้ว เอามาวางให้เราได้โหลดนำมาใช้ ซึ่งเราก็สามารถปรับแต่งแก้ไขได้ ตามVDO สามารถค้นหาโมเดลร้านกาแฟ ใน 3dwarehouse...
การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคา บ้านพักอาศัย เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า ใครติดก่อนก็ประหยัดก่อน... ถ้ามีเหลือก็ส่งขายคืนการไฟฟ้า 2.2 บาท/หน่วย ณ ปัจจุบัน การติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก 5 - 20 กิโลวัตต์...