fbpx

เนื้อหาล่าสุด +

     ในตอนนี้จะกล่าวถึงเงื่อนไขในการติดตั้งโซล่าเซลล์ ในเขตของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยเป็นกรณีสถานที่ติดตั้งนั้น มีการเชื่อมต่อ ที่แรงดัน 12 kv. หรือมีการติดตั้งตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า นั่นเอง...