เนื้อหาล่าสุด +

ติดตั้งหม้อแปลง 22kv / 380-400 v ขนาด 500 kva. เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ เนื่องจากโรงงานนี้ มีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 3,300 v. ซึ่งจุดเชื่อมต่อ ที่ 380 v....